Bijleveld bezoekt Amerikaanse defensieminister Mattis

De situatie rond Syrië, de Nederlandse defensie-uitgaven, militaire mobiliteit, Europese defensiesamenwerking, Rusland en de strijd tegen terreurorganisatie ISIS. Het is een greep uit de onderwerpen die minister Ank Bijleveld-Schouten en haar Amerikaanse collega James Mattis vandaag bespraken op het Pentagon in Washington D.C..

Minister Ank Bijleveld in Washington.
Minister Bijleveld op bezoek bij de Amerikaanse defensieminister Mattis.

Een eerlijke lastenverdeling tussen Amerika en de Europese partners is een heet hangijzer voor Mattis. Nederland investeert weer in Defensie, maar het bedrag komt nog niet in de buurt van de 2%, zoals binnen de NAVO is afgesproken. Bijleveld liet haar collega weten het extra geld als een eerste stap te zien en te streven naar een verdere verhoging van het defensiebudget tijdens deze kabinetsperiode.

“Gezien de veiligheidssituatie is het wel van belang dat we blijven investeren in Defensie. De Amerikanen doen dat: ze investeren bijvoorbeeld miljarden per jaar in de plaatsing van Amerikaanse troepen en materieel in Europa”, aldus de minister vanuit Washington. Maar volgens haar omvat een evenredige verdeling meer dan geld alleen. “Het gaat ook om investeringen in materieel en de inzet van militairen. Zo is Nederland betrokken bij een groot aantal militaire operaties, die ook voor Amerika belangrijk zijn.”

Nederland toegangspoort Europa

De ‘militaire snelweg’ was een ander punt op de agenda in Washington. Mattis is groot voorstander het Nederlandse initiatief om de militaire mobiliteit te verhogen. Bureaucratie bij de grens en niet passende infrastructuur in Europa leveren onnodige vertraging op. Vooral ook voor de Verenigde Staten. Mattis hecht juist grote waarde aan een snellere inzetbaarheid.

Het onderwerp komt ook ter tafel op de NAVO-top in juli. Bijleveld gaat nog een stapje verder. Ze bracht bij Mattis het idee onder de aandacht om Nederland te bestempelen als ‘hoofd toegangspoort’ tot Europa, als het gaat om het vervoer van Amerikaans materieel. “Onze ligging is gunstig en we hebben de logistieke ervaring en know how. Net als 70 jaar geleden bij het Marshall plan.”

Minister Mattis en minister Bijleveld.
Beeld: Ministerie van Defensie USA.

Strijd tegen ISIS en Afghanistan

Natuurlijk bespraken de defensieministers de missies, zoals de strijd tegen ISIS en de inzet in Afghanistan. “Er is tegen ISIS een indrukwekkende vooruitgang geboekt, maar de destructieve ideologie van ISIS bestaat nog steeds.” Nederland is met F16’s en trainers actief om de terreurorganisatie te verslaan. Mattis herhaalde zijn eerdere verzoek om meer troepen voor Afghanistan.  Bijleveld: “Onze inzet in Afghanistan vergt nog altijd een lange termijn aanpak.” Nederland bekijkt de mogelijkheden om de bijdrage aan de Resolute Support missie aan te passen. Daarover heeft nog geen politieke besluitvorming plaatsgevonden. “Wel is duidelijk dat we daar nadrukkelijk kijken naar samenwerking met Duitsland.”

Kanalen open houden

Mattis en Bijleveld spraken verder over de huidige problemen met Rusland, Noord-Korea, China en Venezuela.

Wat Rusland betreft is het belangrijk ook in moeilijke tijdende kanalen open te houden vindt Bijleveld. “De prioriteit lig bij een veilig en stabiel Europa. Rusland heeft daar invloed op”, aldus de bewindsvrouw. Vrijdag spreekt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in Moskou met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov. 

Nederland verwelkomt de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea. Bijleveld hoopt dat ze bijdragen aan vermindering van de spanningen. “Het uiteindelijk doel is een volledig, kernwapenvrij Koreaans schiereiland. Tot die tijd blijven wat Nederland betreft alle sancties tegen Noord-Korea van kracht.”