Nederland stopt bijdrage aan trainingsmissie Somalië

Nederland stopt per vandaag met het leveren van trainers aan de militaire trainingsmissie van de EU in Somalië (EUTM Somalië). Het ging om maximaal 15 militairen. Voor het beëindigen zijn 2 redenen: de schaarse capaciteit bij Defensie en de, naar de mening van Nederland, beperkte militaire effectiviteit van de missie. Nederland blijft wel bijdragen aan EUCAP Somalië.

Training Somalische militairen op vlakke ondergrond.
Somalische militairen trainen onder leiding van EU-militairen (2016).

Dat heeft het Kabinet aan de Kamer laten weten in het verslag van de Raad voor Buitenlandse Zaken van december 2017. Aan EUTM doen nog 10 Europese landen mee.

Naast het beëindigen van de Nederlandse bijdrage aan EUTM Somalië besloot het kabinet in december de Nederlandse bijdrage aan de EU Capacity Building Mission (EUCAP) in Somalië (voorheen EUCAP Nestor) wel te verlengen tot 31 december 2018. Daarvoor worden maximaal 10 civiele experts beschikbaar gesteld. De missie richt zich op de maritieme capaciteitsopbouw van het Somalische ministerie van Binnenlandse Veiligheid en de opbouw van een maritieme politie-eenheid met als doel de Somalische capaciteit voor bestrijding van piraterij te versterken.