Boek over Woensdrecht en het kruisrakettendebat

Iets meer dan 30 jaar geleden kwam er na 5 jaar een einde aan een roerige periode in de geschiedenis van gemeente Woensdrecht en haar vliegbasis. Tussen 1983 en 1987 was de militaire locatie de plek voor Amerikaanse nucleaire kruisvluchtwapens. Tom Duurland van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie schreef er een boek over dat vandaag verscheen.

Gebouw Gronduitrusting van de luchtmacht.
Het in 1987 als voertuigenwerkplaats voor de Amerikaanse 486th TMW opgeleverde pand. Nu pleegt de luchtmacht er onderhoud aan generatoren en hydraulische units van de F-16 (Foto: NIMH)..

In 1983 leidde de mogelijke stationering van Amerikaanse kruisraketten op Woensdrecht tot veel discussie en onrust. De Nederlandse bevolking en politiek Den Haag waren sterk verdeeld. De gemeente Woensdrecht had bijna dagelijks met acties en demonstraties te maken van tegenstanders van de kruisraketten. De ingangen naar de basis werden regelmatig geblokkeerd.

Demonstraties

Wat dat betekende en wat er gebeurde staat allemaal in 'De wereld kwam naar Woensdrecht. Een vliegbasis te midden van het kruisrakettendebat'. Een wethouder merkte volgens de schrijver verbijsterd op: "De raadszaal was geheel ingenomen. Stampvol! Voor, naast en achter de bestuurstafel drong men zich op. Toen de burgemeester het woord nam, scandeerden de demonstranten: 'Woensdrecht, kom in verzet, tegen de nieuwe kruisraket.'" Eerst na een ontwapeningsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in december 1987 keerde de rust weer in het Brabantse land.

Het boek brengt de toenmalige gebeurtenissen rond de vliegbasis in woord en beeld. Het behandelt niet alleen de politieke besluitvorming en de aankomst van de 486th Tactical Missile Wing van de Amerikaanse luchtmacht. Ook zaken als het maatschappelijke protest, de confrontatie tussen actievoerders en ordehandhavers, de reacties van het basispersoneel en de bevolking van Woensdrecht komen aan bod.

'De wereld kwam naar Woensdrecht' wordt uitgegeven door Van Wijnen, telt 191 pagina's en heeft veel foto's. ISBN: 9789051945560. Het kost € 22,50.