Defensienota: sluiting aantal militaire complexen van de baan

De Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum, de Joost Dourleinkazerne op Texel en de Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht blijven open. Dat geldt ook voor het Complex Brasserskade in Den Haag, beter bekend als het voormalige Instituut Defensie Leergangen, Kamp Nieuw Milligen in Uddel en het munitiecomplex in Alphen. Dat maakten minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en staatssecretaris Barbara Visser in de vandaag verschenen Defensienota bekend.

Ingang Korporaal van Oudsheusdenkazerne.

Ingang Korporaal Van Oudheusdenkazerne te Hilversum (april 2014).

Eerder werd besloten de militaire complexen te sluiten vanwege bezuinigingen. Nu Defensie er geld bij krijgt, is die noodzaak daartoe weg. Mogelijk blijven ook andere locaties behouden, die op de nominatie staan te worden afgestoten. Bijleveld liet weten de mogelijkheden te bekijken.

Korporaal van Oudheusdenkazerne

De Korporaal van Oudheusdenkazerne huisvest momenteel het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Traingscentrum. Het complex, gebouwd voor de Duitsers, dateert van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf februari 1946 nam de marine de kazerne in gebruik. Die fungeerde eerst als opleidingskamp, later kreeg vlootpersoneel er de eerste militaire vorming. Ook diende de locatie om toekomstig marinepersoneel te keuren en selecteren. In 1978 kwam de kazerne in handen van de landmacht, die vestigde er het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Dienst. Onder de huidige naam worden er nog steeds opleidingen gegeven. De Korporaal van Oudheusdenkazerne werd landelijk vooral bekend na de ramp met vlucht MH17 in juli 2014. De stoffelijke resten zijn op het complex in Hilversum geïdentificeerd.

Joost Dourleinkazerne

De Joost Dourleinkazerne op Texel is een complex van de marine. Het dankt zijn naam aan Militaire Willems-Orde-drager Joost Dourlein. Hij kwam in 1928 als marinier in dienst en kreeg de hoogste militaire onderscheiding voor zijn moedige optreden tijdens militaire acties in Oost-Java. Op de Joost Doorleinkazerne zijn mariniers gehuisvest.

Koningin Wilhelminakazerne

De Koningin Wilhelminakazerne in Ossendrecht is in 1952 opgericht als legerplaats en diende als opleidingscentrum voor dienstplichtigen. In de jaren ’80 werd het Centrum Voor Vredesoperaties op de kazerne ondergebracht. Het einde van dit militaire complex kwam in 1996 in zicht doordat de dienstplicht werd opgeschort. Er werden, na het vertrek van Defensie, tot 2003 asielzoekers opgevangen. Ook de politie maakte nog gebruik van het complex. Een deel daarvan, inclusief de schietbaan deed nog dienst als politie-opleidingscentrum en het voormalige officiershotel bood onderdak aan ex-verslaafden. Niet gebruikte delen raakten in verval en in 2009 werden leegstaande panden gekraakt. Dat was van korte duur omdat de politie in de buurt zit. Een nieuwe bestemming was nog niet gevonden, dus Defensie kan er wat dat betreft probleemloos terugkeren.

Opslagbunker voor F-16-bewapening.

Een van de opslagbunkers voor F-16-bewapening op het munitiepark in Alphen (januari 2015).

Munitiecomplex Alphen

Defensie heeft het munitiecomplex Alphen sinds 1954 in gebruik. De bedoeling was alle munitie over te brengen naar Veenhuizen, maar dat is nog niet gebeurd. In Alphen zit inmiddels geen Defensiepersoneel meer, wel wordt het bunkergebied dag en nacht bewaakt.

Complex Brasserskade

Het voormalige Instituut Defensieleergangen was gehuisvest aan de Brasserskade. Het complex, gebouwd in de jaren ’90 en uitgebreid in 2004, is nu in gebruik door de NAVO. Het complex is nog steeds in handen van Defensie en dat blijft dus zo.

Kamp Nieuw Milligen

Een deel van Kamp Nieuw Milligen in Uddel is in gebruik door de landmacht en de marechaussee. De landmacht heeft er een voertuigpool en een werkplaats, de marechaussee een trainingslocatie. De bedoeling was dit deel af te stoten. Dat gaat nu niet gebeuren.