Defensienota: compensatieregeling AOW-gat verhoogd naar 100%

De compensatieregeling voor burgermedewerkers en militairen met een AOW-gat wordt van 90% naar 100% verhoogd. Dit valt te lezen in de Defensienota die vandaag is gepresenteerd.

Eerder compenseerde Defensie al het overgrote deel van het AOW-gat. Daardoor komt het netto inkomen nooit onder de 90% van het inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd. Door de aanvullende maatregel wordt dit nu aangevuld tot 100% en is het AOW-gat daarmee gedicht.

Verhoging AOW-leeftijd

Door het ophogen van de AOW-leeftijd kunnen burgermedewerkers en militairen te maken krijgen met een 'AOW-gat'. Daardoor ontvangt iemand vanaf zijn 65e een bepaalde tijd nog geen AOW-uitkering van het Rijk (de Sociale Verzekeringsbank), terwijl het wachtgeld of de UGM-uitkering is gestopt.