Hub zorgt voor veilige koppeling militaire en civiele netwerken

De luchtmacht ontwikkelt samen met Thales en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum de Air Power Information Hub. Dit digitale platform zorgt voor een veilige koppeling van militaire en civiele netwerken. Zo kunnen civiele en militaire veiligheidspartners informatie over dreigingen in het luchtruim met elkaar delen.

Het Air Operations Control Station van de luchtmacht stelt met behulp van radarsystemen een luchtbeeld samen. Deze informatie is echter ook nuttig voor civiele veiligheidspartners als de politie, de kustwacht en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Met dit luchtbeeld weten zij precies waar zich een vliegtuig, luchtballon, helikopter of drone bevindt. Deze informatie mag alleen niet via onbeveiligde netwerken worden gedeeld.

De Air Power Information Hub moet vlotte en veilige uitwisseling mogelijk maken. Een completer informatiebeeld zorgt voor betere besluitvormings- en uitvoeringsprocessen. Dit vergroot de veiligheid van het Nederlands luchtruim én het grondgebied.

Kapitein-ter-Zee Chris van den Berg, Hoofd Kennis en Innovatie bij Defensie: “Kennis is macht en samenwerken met kennisinstituten en de industrie bereidt ons dus voor op de toekomst. In het Nationaal Technologie Project, worden technische innovaties ontwikkeld en getoetst. De Air Power Information Hub is 1 van de projecten. ” Thales zorgt in dit geval voor de cybersecuritytechnologie en de NLR zorgt voor de toepassing en applicaties.

Regie voeren

Director New Business bij Thales Mike Balm: “Er is veel behoefte aan veilige, digitale informatie-uitwisseling. Het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen kan dankzij de hub de regie voeren. Het controlecentrum controleert exact wie, in welke periode, welk informatie(deel) krijgen. Informatie wordt zo nauwkeuriger en sneller overgedragen, geanalyseerd en omgezet tot acties.”