Weekoverzicht Defensieoperaties

Een verkenningstaakgroep in Mali heeft in de woestijn ten zuiden van Gao een vruchtbare week achter de rug. De eenheid bezocht onder meer In Tillit. Dat is een geïsoleerd stadje tussen de Niger en de grens met Burkina Faso. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 28 februari tot en met 5 maart 2018.

Militair spreekt in schaduw van boom met Malinezen.
In de schaduw in gesprek met de ‘dorpsraad’.

Groepscommandant eerste luitenant Bas sprak met de burgemeester en zijn ‘dorpsraad’. Een EOD-specialist gaf een voorlichting over het gevaar van rondslingerende explosieven en de civiele adviseur praatte de mensen bij over het vredesproces in Mali.

“Een nuttig bezoek”, concludeerde de eerste luitenant. “De mensen hoorden dingen die ze nog niet wisten en ook wij verzamelden weer nuttige informatie.” De militairen verwijderden op het centrale plein ook nog een aantal extremistische leuzen van ISIS. Bas: “Die stonden er al sinds 2012. De bevolking kan niet lezen, maar dit was voor mij een duidelijk statement. Desert Falcon tolereert geen terroristische propaganda.”

Irak en Oost-Syrië

In de strijd tegen terreurorganisatie ISIS ondersteunden Nederlandse F-16’s grondtroepen tijdens 10 missies. Dat gebeurde boven de provincie Deir Al Zour in Oost-Syrië en de Iraakse provincie Al Anbar. Er werden geen wapens ingezet.

Nederlandse instructeurs startten in Irak nieuwe cursussen aan Peshmerga, waaronder het beveiligen van grote gebieden en bataljonsstaf- en infanterietrainingen. De militairen verzorgen de opleidingen samen met collega’s van partnerlanden. In het trainingscentrum Menila ontvingen meer dan 50 cursisten een certificaat voor een voltooide cursus.

Een Nederlands chirurgisch team opereert in een Amerikaans role 2 hospitaal in westelijk Irak. Het team werkt nauw samen met Britse medici.

Oegandese militairen luisteren in legertent naar Nedrlandse militair.
Nederlandse militair geeft uitleg aan collega's uit Oeganda.

Oeganda

Nederlandse instructeurs leveren in Oeganda een bijdrage aan het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota)-programma. Dat is bedoeld om via instructie en training de Afrikaanse militaire capaciteit te vergroten. De landen leveren op hun beurt een bijdrage aan missies op het Afrikaanse continent.

Het niveau van het Oegandese leger is volgens instructeur kapitein Herbert relatief hoog. “We werken echt met professionals, maar onze aanwezigheid heeft niettemin grote meerwaarde.” Zo trainen de Nederlanders onder andere Oegandese medici en leiden ze Afrikaanse collega’s op om routes explosievenvrij te maken. Volgens de kapitein wordt dat zeer gewaardeerd, “want IED’s maken veel slachtoffers.” Behalve met de Oegandezen werkt het Nederlands team samen met Amerikanen, Britten, Fransen en Nepalezen.

Kinderen in Rukla spelen samen met militair op het ijs.
Schaatsen in Rukla (Litouwen) om contact te maken met de bevolking.

Litouwen

Staatssecretaris Barbara Visser bezocht de Nederlandse militairen in Litouwen.

Militair sportinstructeur sergeant Wouter organiseerde samen met Litouwse collega’s een openbaar schaatsevenement in Rukla. “Schaatsen is niet alleen een manier om in beweging te komen”, zegt Wouter. “We laten de Litouwers en onze buitenlandse collega’s zo ook kennismaken met een stukje Nederlandse cultuur. Ik zie alleen maar lachende gezichten. Dat is toch fantastisch.” Mede door dit soort activiteiten toont de NAVO haar aanwezigheid in de regio.

Lopende operaties buitenland:

  • Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met aan boord een aantal Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
  • Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 militairen deel aan NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze het Afghaanse veiligheidsapparaat.
  • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments beschermen in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
  • Nederlandse militairen adviseren en trainen het Somalische leger. Aan de trainingsmissie EUTM in het Oost-Afrikaanse land nemen nog 10 Europese landen deel.
  • Nederland draagt met deelname aan UNMISS direct bij aan de hoofdprioriteit van de missie  onder het huidige mandaat. Dat is bescherming van de burgerbevolking in Zuid-Soedan. Daarnaast richt deze missie zich op het monitoren en onderzoeken van mensenrechtenschendingen, het scheppen van voorwaarden voor het verlenen van humanitaire hulp en het ondersteunen van de wapenstilstand.
  • Zr.Ms. Van Speijk vaart als stationsschip in het Caribisch gebied. De belangrijkste taak is het uitvoeren van counterdrugsoperaties.

Operaties/acties binnenland:

  • De marine en de landmacht hielpen de marechaussee bij de grensbewaking in zeehavens.
  • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte meer dan 25 keer explosieven onschadelijk.
  • Defensie ondersteunde Justitie met het doorzoeken van percelen en panden bij Nijmegen. 
  • De marine ondersteunde de politie op Curaçao bij diverse controles.