Rol militaire geschiedenis nooit uitgespeeld

Professor Wim Klinkert speelde vandaag voor historisch relatietherapeut. In die rol bracht hij de god van de oorlog en de muze van de geschiedenis dichter bij elkaar. Hij deed dat tijdens zijn inaugurele rede als hoogleraar Moderne Militaire Geschiedenis aan de Faculteit Militaire Wetenschappen. Hij maakte zo duidelijk dat de militaire organisatie kan profiteren van studie naar het verleden.

Wim Klinkert.
Wim Klinkert.

Moderne Militaire Geschiedenis blijft volgens Klinkert relevant door inzichten uit het verleden te combineren met nieuwe invalshoeken en didactische methoden. Wat hem betreft gaat militaire geschiedenis over de militaire organisatie en de werking ervan. “Ook de rol van mensen en de verhouding van de krijgsmacht tot de wereld daar omheen moet een centrale plek krijgen.”

Klinkert is van mening dat officieren in opleiding zo hun rol in de organisatie leren berijpen. Bovendien profiteren ze van inzichten, ideeën en ervaringen uit het verleden, als deze in de juiste context en voldoende kritisch worden benaderd.

Battlefieldtour

Klinkert: “Studie van historische situaties en reflectie daarop bevorderen kritisch en creatief denken. Denk daarbij aan een battlefieldtour naar bijvoorbeeld Ieper. Zo’n tour confronteert toekomstige officieren direct met militair handelen en besef van culturele factoren, van ethiek, recht en moraal. Maar ook met civiel-militaire verhoudingen en van de dynamiek van geweld en conflict. Goed uitgediepte historische cases geven scherper inzicht in militair handelen.”

Een kritisch-wetenschappelijke houding biedt studenten meer: beter begrip van maatschappelijke discussies over defensiekwesties en ontwikkeling van korpsgeest. Zo draagt het vak uiteindelijk bij aan de kwaliteit van leiderschap en besluitvorming.

Klinkert

Prof. dr. Wim Klinkert studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden, met als specialisatie vaderlandse geschiedenis. In 1992 werd hij benoemd tot universitair hoofddocent Militaire Geschiedenis aan de KMA (nu Nederlandse Defensieacademie). Hij leidde vele battlefieldtours naar de slagvelden van beide wereldoorlogen in binnen- en buitenland. Zijn huidige onderzoekspecialisatie is de Eerste Wereldoorlog.
Klinkert bekleedt sinds 2016 de leerstoel Moderne Militaire Geschiedenis aan de Faculteit Militaire Wetenschappen. Dit combineert hij met zijn hoogleraarschap militaire geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.