Weekoverzicht Defensieoperaties

In Mali zijn Nederlandse militairen begonnen met operatie Kronos. Ten oosten van de stad Ansongo brachten zij in kaart in hoeverre vanuit het zuiden oprukkende terroristische groeperingen invloed uitoefenen op de lokale bevolking. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 21 tot en met 27 februari 2018.

Nederlandse verkenners in gesprek met de lokale bevolking.
Nederlandse verkenners in gesprek met de lokale bevolking.

De operatie werd uitgevoerd door langeafstandverkenners. Zij voerden gesprekken met de inwoners. In het weekend is alle informatie verwerkt, vond materieelonderhoud plaats en werd de 2e fase van de operatie voorbereid. Deze startte maandagochtend.

Irak en Oost-Syrië

Nederlandse F-16’s vielen ter ondersteuning van grondtroepen ISIS-strijders en voertuigen aan. Dat gebeurde in de omgeving van Abu Kamal in de provincie Deir Al Zour in Oost-Syrië. De jachtvliegtuigen ondersteunden grondtroepen tijdens 9 missies, waaronder in de Iraakse provincies Ninawa, Kirkuk en Al Anbar. Bij 1 missie werden wapens ingezet.

Voor Operation Inherent Resolve trainden Nederlandse militairen samen met diverse partnerlanden Peshmerga-strijders in Irak. 2 trainingsteams verzorgden afgelopen weken de basisinfanterieopleiding voor de manschappen en een leiderschapstraining voor de kaderleden. Woensdag vond in het noordelijke trainingscentrum een door de Nederlanders, Hongaren en Italianen georganiseerde eindoefening plaats. 100 Peshmerga ontvingen hiervoor een certificaat. De genie trainde eenheden van de Zerivani (militaire politie) in het detecteren en onschadelijk maken van geïmproviseerde explosieven.

In het westen van Irak werkt een chirurgisch team in het Amerikaanse Role 2 hospitaal. De Nederlandse medici werken daar nauw samen met een Brits team.

Litouwen

De Nederlanders in Litouwen hielden de militaire oefening Scorpion Strike. Op pelotonsniveau oefenden ze verschillende procedures en vaardigheden. Hinderlagen, verkenningen, opstellingen betrekken, vijandelijke voertuigen uitschakelen en gebouwen innemen stonden allemaal op het programma. Het werd knokken in -20˚C en een dik pak sneeuw.

Het terrein van Scorpion Strike waren de Litouwse dorpjes in de omgeving van Palomene. In de velden en tussen de huizen doken de Nederlandse militairen op. Dit deden zij te voet, in Fennek-verkeningsvoertuigen, Boxer-pantserwielvoertuigen en CV90-infanteriegevechtsvoertuigen. “Door in het civiele domein te oefenen zijn we zichtbaar aanwezig. De Litouwers hebben ons gevraagd om hier te zijn en op deze manier kunnen we hen laten zien dat de NAVO solidair is met Litouwen,” aldus kapitein Wolf, commandant van de Nederlandse compagnie.

NAVO-vlootverband

De Standing NATO Mine Counter Measures Group 1 (SNMCMG1) heeft de afgelopen 2 weken 23 mijnen en 4 torpedo’s uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dat deed het NAVO-vlootverband samen met de Noorse Marine in de ijskoude wateren van de Noorse Oslofjorden. De Belgische Fregatkapitein Peter Ramboer voert het commando over het vlootverband vanaf het Nederlandse torpedowerkschip Zr.Ms. Mercuur.

Voor deze operatie voegden de Duitse mijnenjager Bad Rappenau, de Noorse mijnenveger HNoMS Rauma en de Noorse mijnenjager HNoMS Måløy zich bij de SNMCMG1.

 “Het was een waardevolle operatie”, vertelt Ramboer. “Dankzij onze ‘vangst’ zijn de vaarroutes naar Oslo weer een stuk veiliger. We hebben de mijnen naar een veilige locatie verplaatst, waar de Noorse autoriteiten ze tot ontploffing brengen. Het zoeken in deze zeer uitdagende omgeving tilt brengt onze operationele gereedheid naar een hoger niveau.”

De hoofdtaak van het NATO vlootverband is het mijnenvrij houden van de zee, kustwateren en havenmondingen bij militaire operaties. Daarnaast voeren ze zogenoemde HOD-operaties (historical ordnance disposal) uit, waarbij historische mijnen en bommen worden geruimd.

Lopende acties buitenland

 • Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met aan boord een aantal Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer.
 • Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 militairen deel aan NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kaboel verstevigen ze het Afghaanse veiligheidsapparaat.
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments beschermen in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen adviseren en trainen het Somalische leger. Aan de trainingsmissie EUTM in het Oost-Afrikaanse land nemen nog 10 Europese landen deel.
 • Nederland draagt met zijn deelname aan UNMISS direct bij aan de hoofdprioriteit van UNMISS onder het huidige mandaat, te weten bescherming van de burgerbevolking. Daarnaast is deze missie gericht op het monitoren en onderzoeken van mensenrechtenschendingen, het scheppen van voorwaarden voor het verlenen van humanitaire hulp en het ondersteunen van de wapenstilstand in Zuid-Soedan.
 • Zr.Ms. Van Speijk vaart als stationsschip in het Caribisch gebied. De belangrijkste taak is het uitvoeren van counterdrugsoperaties.
 • Voor het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota)-programma verzorgen Nederlandse militairen opleidingen in Oeganda. Door taakgerichte trainingen worden de capaciteiten van Afrikaanse partners vergroot om vredesoperaties uit te voeren op het Afrikaanse continent.

Operaties/acties binnenland

 • De marine en de landmacht hielpen de marechaussee bij de grensbewaking in zeehavens.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte zo'n 35 keer explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk.

  Een vondst in Zwolle was wel heel bijzonder. Tijdens de verbouwing van de voormalige Sint Antoniusschool tot appartementen stuitten bouwvakkers op 8 kisten. De ingeschakelde EOD’ers ontdekten dat het ging om duizenden patronen en ontstekers. Die verkeerden in opmerkelijk goede staat. Een deel van het materiaal zat zelfs nog in de oorspronkelijke verpakking. Er was geen gevaar voor de omgeving.

  Kapitein Peter Zaal van de EOD: “We krijgen jaarlijks zo'n 2.000 meldingen over munitie uit de Tweede Wereldoorlog, maar dit zie je niet wekelijks. Zelden zien we dat de patronen nog in de originele verpakking zitten en nog zo gaaf is.''

  Een deel werd dinsdag direct onschadelijk gemaakt bij een zandafgraving. Een ander deel ging verpakt in speciale kisten naar de Sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg om onklaar te worden gemaakt.

  Vermoedelijk was de munitie van Duitse militairen die ten tijde van de oorlog in de school zaten.