Defensie gaat strijd aan met lichtvervuiling

Energiebesparing en minder lichtvervuiling. Dat is waartoe Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied moet leiden. Vandaag zette Defensie een handtekening onder deze intentieverklaring. Hiermee delen nu 44 partijen in de regio dezelfde ambities.

Met een druk op de knop werd het licht op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne gedimd.

Met een druk op de knop werd het licht op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne gedimd.

Dimbare verlichting op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Lauwersmeer is 1 van de projecten die onder de intentieverklaring valt. Daarnaast worden 2 wegen op het Nieuwe Haventerrein in Den Helder van LED-verlichting voorzien. Die wordt na werktijd gedimd. Ook wordt hier een Energie Management Systeem ingevoerd. Dit moet leiden tot vermindering van buitenverlichting aan gebouwen en op wegen en parkeerterreinen.

Minder verstoring vogeltrek

In de Defensie Energie en Milieubeleidsnota 2015 stond het streven naar duurzame verlichting op de Nassaukazerne ook genoemd. Naast energiebesparing moet dit leiden tot bescherming van de natuur: minder verstoring van vogeltrek en nachtdieren als vleermuizen. Zo kwam begin 2016 het Dark Sky-initiatief in beeld.

Ook in de Defensie Energie en Milieubeleidsnota 2019-2022 zal aandacht worden besteed aan Dark Sky. Ook voor andere Defensielocaties aan de Waddenzee wordt dan gekeken of de buitenverlichting is aan te passen.

Belang duisternis

Met de intentieverklaring Dark Sky onderschrijft Defensie onder meer het grote belang van duisternis voor het welzijn van mens en dier. De partijen hebben afgesproken om zich in te zetten voor meer bewustwording van het belang van duisternis. Ook zetten ze zich samen in voor versterking van de duisternis in en om de Waddenzee. Dat doen ze onder meer door allemaal nog dit jaar 1 quick-win in te voeren.