Weekoverzicht Defensieoperaties

De in Jordanië gestationeerde Nederlandse F-16’s hebben ter ondersteuning van grondtroepen een ISIS-opstelling aangevallen. Dit gebeurde nabij de stad Abu Kamal in de provincie Dayr az Zawr in het oosten van Syrië. Nederland neemt boven Irak en Oost-Syrië in coalitieverband deel aan de strijd tegen terreurorganisatie ISIS. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 3 tot en met 9 januari 2018.

Nederlandse F-16 in het Midden-Oosten.
Nederlandse F-16 in het Midden-Oosten klaar voor take off.

De jachtvliegtuigen ondersteunden grondtroepen tijdens 6 missies, waarvan 4 boven de Iraakse provincies Ninawa, Sala ad-Din en Anbar en in de omgeving van Kirkuk. De 5e was boven Oost-Syrië. Alleen tijdens de 6e missie in Oost-Syrië zijn wapens ingezet.

Militair achter catheder. Naast hem nog 2 militairen. Militair voertuig op de achtergrond.
Overdracht taakgroep in Mali.

Mali

De langeafstandsverkenners van taakgroep Desert Falcon-3 in Mali hebben hun werk overgedragen aan de volgende rotatie. Volgens de scheidend commandant luitenant-kolonel Paul Janssen betreft het een  complexe VN-missie in een land met een langdurig lopend conflict tussen noord en zuid.

Een land waar volgens hem geopereerd moet worden onder zware omstandigheden. “Waar we onder andere te maken kregen met een operationele pauze. Maar we hebben ons er doorheen geslagen. Onze operaties hadden een effect op de bevolking, de armed groups en onze partners. Soms misschien alleen tijdelijk en plaatselijk, maar we maakten het verschil, elke dag weer."

Afghanistan

Nederlandse genderadviseurs organiseerden een bijeenkomst bij het Afghaanse leger en politie die in het teken stond van netwerken en het onderkennen van problemen en uitdagingen. Er werden stappen gezet in de samenwerking en het begrip naar elkaar. De genderadviseurs reikten uniformbadges uit met de tekst: everybody is equal.

De meeting bestond voornamelijk uit vrouwen. Zij kregen zichtbaar energie van de ‘vrouwenpower’. Er volgen meerdere bijeenkomsten

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 personen deel aan NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul wordt gewerkt aan het verstevigen van het Afghaanse veiligheidsapparaat.

Palestijnse generaal en Patrick Bolder schudden elkaar de hand bij overhandiging tevredenheidsbetuiging.
Tevredenheidsbetuiging voor Patrick Bolder.

Missiegebied Uitgelicht: United States Security Coordinator (Israël en Palestijnse Gebieden)

De erkenning door president Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël zorgde voor de nodige onrust. Die ging niet voorbij aan luitenant-kolonel Patrick Bolder. Samen met 4 andere Nederlanders zit hij in Israël en de Palestijnse Gebieden voor de United States Security Coordinator (USSC).

Bolder: “Ik werk in Jericho en woon in Ramallah, beide op de Westelijke Jordaanoever. Vanuit mijn appartement kijk ik op een checkpoint en zag ik de rellen. Ook moesten we de afgelopen periode veel omrijden omdat veel checkpoints gesloten waren.”

De USSC missie richt zich op het professionaliseren van de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit (PASF) als bijdrage aan de negotiated 2-state solution. Nederland levert sinds 2010 een bijdrage aan deze door Amerika geleide missie. De missie wil door het opleiden van de Palestijnse veiligheidsdiensten bijdragen aan het oplossen van het Israëlisch-Palestijns conflict. Bolder doet dit als mentor/coach: “Ik houd me bezig met academische leiderschapscursussen. Ik zorg voor internationale gastsprekers en adviseer over les- en instructiemethoden, mede aan de hand van voorbeelden en mijn ervaringen.”

Weerzien

Het was in juli een weerzien met oude bekenden voor Bolder: in 2012 was hij ook al uitgezonden voor dezelfde missie. “Het helpt als je de cultuur en mensen al kent. 6 maanden is eigenlijk te kort: de tijd vliegt. Vertrouwen is belangrijk en het kost tijd om dat te winnen. Het is echt een advice and assist-missie. Het werkt niet als je jouw ideeën gaat opleggen.”

Zijn inspanningen leverden hem recent 2 maal een Palestijnse tevredenheidsbetuiging op. “Vergeleken met de vorige keer zie ik zeker ontwikkeling. Misschien niet snel, maar de Palestijnen nemen langzaamaan het initiatief. Nu moet het verder ontwikkelen en professionaliseren. Wat ik positief vind is dat er een aantal goede mensen zijn doorgeschoven.”

Optimistisch

Bolder zegt dan ook zeker geen negatieve sfeer te ervaren. “Integendeel, waar ik werk zijn de mensen optimistisch. En dat geldt ook voor mensen die ik tegenkom als ik eens ga wandelen. Je wordt altijd wel door iemand gevraagd om een hapje mee te eten. De mensen hier zijn ontzettend gastvrij en vriendelijk. Terwijl ze toch redenen hebben om dat niet te zijn. Daar kunnen wij in Nederland nog wat van leren.”

Lopende operaties buitenland:

 • Nederland levert in Litouwen een bijdrage aan de enhanced Forward Presence. De militaire aanwezigheid in de Baltische Staten onderstreept de solidariteit van de NAVO met Litouwen, Estland, Letland en Polen. Inmiddels is in Litouwen een schip gearriveerd met CV90’s, Boxer-pantserwielvoertuigen, een Buffel Leopard 2-bergingstank en een aantal wielvoertuigen. De voertuigen zijn bedoeld voor de meer dan 200 militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte, die de taken overnemen van de eenheid van 13 Lichte Brigade.
 • Nederlandse militairen trainen in Irak samen met partnerlanden Iraqi Security Forces en Peshmerga-strijders in het noorden van Irak. Zij leren hen bijvoorbeeld om juist te handelen tijdens gevechtssituaties en explosieven te herkennen. Verder trainen ze de strijders onder meer in schietvaardigheid, humanitair oorlogsrecht en het beveiligen van grote oppervlakken. Ook geven zij een instructeurscursus.
 • Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met een aantal Nederlandse bemanningsleden helpt vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de coördinatie van het militaire luchtverkeer
 • Een chirurgisch team van 10 specialisten vertrok naar het Midden-Oosten voor een periode van 2,5 maand. Defensie levert dit jaar chirurgische teams voor het Amerikaanse Role 2 hospitaal in het westen van Irak.
 • Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments beschermen in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen adviseren en trainen het Somalische leger. Aan de trainingsmissie EUTM in het Oost-Afrikaanse land nemen nog 10 Europese landen deel.
 • Nederlandse F-16’s en militairen van de gevechtsleiding van het Air Operations Centre Nieuw Milligen bewaken permanent het luchtruim van België, Luxemburg en Nederland.

Operaties/acties binnenland:

 • De landmacht hielp de marechaussee bij de grensbewaking in zeehavens.
 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte zo'n 35 keer explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk.
 • Militairen en medewerkers van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie bewaakten het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Brunssum.
 • Defensie ondersteunde de politie op Aruba met specialistische observatiecapaciteit.