Nieuwe Wiv voor veiligheid militairen

“De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is belangrijk voor de veiligheid van Nederlandse militairen op missie.” Dit zei minister Ank Bijleveld-Schouten naar  aanleiding van de brief die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vandaag aan de Kamer stuurde.

Infographic WIV. Van de technische ontwikkeling langs de bovenkant van de as en daaronder meelopend in de tijd de toenemende dreigingen.

Deze afbeelding geeft de technische ontwikkeling en toename van onrust in de wereld weer, sinds inwerkingtreding van de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in 2002.

In de brief staat ook dat bredere bevoegdheden voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten nodig zijn om dreigingen op het wereldtoneel het hoofd te bieden. Tegelijkertijd benadrukken de betrokken ministers dat er geen sprake zal zijn van het massaal en willekeurig verzamelen van gegevens van burgers.

Nog maar weinig mensen bellen met een vaste telefoonlijn. Vrijwel alle communicatie verloopt tegenwoordig per app, mobiele telefoon of cloud. Dat geldt ook voor de communicatie van kwaadwillenden. Al deze informatie wordt verstuurd via kabelnetwerken die nu nog niet mogen worden afgetapt.

Bij de tijd

Dit betekent dat de AIVD en de MIVD (algemene en militaire inlichtingen- en veiligheidsdiensten) nu niet altijd zijn waar de informatie is. Eigenlijk hebben de technologische ontwikkelingen de oude Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) uit 2002 ingehaald. Aanpassing is nodig voor bescherming van de samenleving, maar dus ook de veiligheid van Nederlandse militairen in het buitenland.

De nieuwe Wiv maakt het mogelijk om gegevens van telefoon-, e-mail-  en internetverkeer te verzamelen. Of dit nu via de ether gaat of via de kabel. Dit kan alleen onder strenge voorwaarden. De Wiv waarborgt zo de privacy van burgers.

Afbeelding gemoderniseerde bevoegdheid voor onderzoeksopdrachtgerichte onderschepping. Informatie over dit onderwerp bij het nieuwsbericht 'Extra bescherming én privacy door nieuwe Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten' van 28 oktober 2016.

Deze afbeelding laat zien hoe de gemoderniseerde bevoegdheid voor onderzoeksopdrachtgerichte onderschepping wordt toegepast en op welke manier de waarborgen, filters en het toezicht in het proces zijn verankerd.

Hooiberg klein houden

De diensten gaan zeer gericht te werk. Er kan bijvoorbeeld geen sprake zijn van het aftappen van hele wijken. De diensten is er alles aan gelegen om dreigingen in kaart te brengen. Daarbij hebben ze niks aan grote hoeveelheden nutteloze data die wel verwerkingscapaciteit kosten. Ze doen er dus alles aan om de hooiberg zo klein mogelijk te houden om de speld te vinden.

Juiste balans

De nieuwe wet stelt extra voorwaarden. Data verzamelen mag alleen als er een reden is vanwege een onderzoek. Dit wordt vooraf onafhankelijk getoetst en ook achteraf is er toezicht. De controle op de werkzaamheden van de diensten neemt daarmee toe. De wet zorgt zo volgens het kabinet voor de juiste balans tussen de privacy van burgers en de noodzakelijke onderzoeksmiddelen voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten.