Financieel Service Centrum verhuist begin 2018

De verhuizing van het Financieel Service Centrum (FSC), van Eygelshoven naar Utrecht, staat gepland voor begin 2018. Een geactualiseerde business case gaf geen aanleiding om het eerder genomen besluit te herzien. Staatssecretaris Barbara Visser liet de Kamer vorige week haar besluit weten.

Kromhoutkazerne in Utrecht.

Kromhoutkazerne in Utrecht.

Het FSC valt onder het Financieel administratie en beheer Kantoor (FABK). Samenvoeging met de andere FABK-afdelingen in Utrecht heeft grote (bedrijfsvoerings)voordelen. Het bevordert het op tijd en goed doen van betalingen. De verkleining van de afstand komt het klantcontact ten goede. Daarnaast kan piekbelasting beter worden opgevangen. Verder wordt de inzet efficiënter en effectiever van ondersteuningsdiensten, zoals IT, catering, schoonmaak en bewaking en beveiliging.

Goedkoper

Een andere afweging is van financiële aard. Vergeleken met de optie Kosterbeemden zijn de investeringskosten van verhuizen naar Utrecht eenmalig hoger. Verhuizen van Eygelshoven naar Utrecht zorgt echter tot een structurele besparing van de jaarlijkse exploitatiekosten.

Vanwege de verhuizing in februari 2018 neemt de betaalbetrouwbaarheid enige tijd af door capaciteitsverlies. Een klein deel van het burgerpersoneel heeft namelijk aangegeven niet mee te willen of kunnen verhuizen naar Utrecht. Het merendeel van hen wil gebruik maken van een bemiddelingstraject van werk naar werk (binnen of buiten Defensie). Dat geldt ook voor het volgen van aanvullende cursussen of opleidingen. Vacatures worden zo snel mogelijk gepubliceerd.

Zorgvuldig

Met het besluit van de staatssecretaris komt er eindelijk duidelijkheid voor het betrokken personeel. Staatssecretaris Visser gaf aan zich te realiseren dat Defensie door een verhuizing naar Utrecht een afspraak uit het verleden niet nakomt. Ze hoopt dat haar brief duidelijk maakt dat het proces zorgvuldig is verlopen. “Medewerkers worden niet aan hun lot overgelaten.”