Bauer: Defensie en TNO hebben elkaar nodig

Om aangehaakt te blijven bij de nieuwste ontwikkelingen is samenwerking tussen Defensie en TNO zeer belangrijk. Beide hebben al 70 jaar een bijzondere band. "Die heeft ons veel gebracht en ook wederzijds afhankelijk gemaakt", aldus Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer. "TNO kan niet zonder Defensie en Defensie kan niet zonder TNO."

Zaal met mensen. Op podium sprekers.
Beeld van de bijeenkomst.

Hij zei het vandaag in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg ter gelegenheid van 70 jaar TNO defensieonderzoek. Er zijn volgens Bauer maar weinig landen die deze bijzondere constructie kennen: een kennisinstituut dat los staat van de defensieorganisatie en dat tegelijkertijd tot in de haarvaten aanwezig is.

Synergie

Bauer zei dat graag zo te willen houden. "Sterker nog: wij koesteren de onafhankelijke, wettelijk vastgelegde positie van TNO. Die betekent namelijk dat TNO ook onderzoek doet voor derden. Dat levert synergie op. Het stelt TNO in staat om ons internationaal te vertegenwoordigen. Daardoor heeft het ingangen, die er anders niet zouden zijn. En dat komt uiteindelijk ook Defensie ten goede."

Gebruikers en onderzoekers moeten volgens Bauer constant met elkaar in gesprek blijven. Anders komen kennis en innovatie niet goed tot stand. Defensie is in toenemende mate afhankelijk van innovaties uit de commerciële sector. Die zijn soms rechtstreeks bruikbaar in vliegtuigen, schepen, gevechtsvoertuigen of andere systemen. Hij is voorstander van 'van de plank' kopen waar dat kan en zelf ontwikkelen waar nodig.

Tanks in Nationaal Militair Museum.
In het Nationaal Militair Museum staan tal van innovaties van weleer.

Schadelijke effecten bezuinigingen

Luitenant-admiraal Bauer zei dat de bezuinigingen ervoor hebben gezorgd dat het piept en het kraakt bij Defensie. Zij hebben ook de relatie tussen Defensie en TNO beïnvloed. “Ik kan dat niet mooier maken dan het is. Maar met de extra middelen die aan Defensie zijn toegekend, is het tij gekeerd.”

Het kennisinstituut moet voor Defensie onderzoeken wat de technologieën van de toekomst zijn. "Dat is diepgaand risicodragend verkennend onderzoek. Trial and error", aldus Bauer. "Onze krijgsmacht moet robuust weerstand kunnen bieden aan dreigingen en moet zich ook constant kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. Korte termijn- en lange termijninspanningen zijn nauw met elkaar verweven."

Militair showt exo-skelet op een beurs.
Een marinier toont een exoskelet tijdens 70 jaar TNO-defensieonderzoek.

Revolutionaire innovaties

Bauer brak een lans voor investeren in internationale samenwerking in zowel NAVO-als Europees verband. Dat soort samenwerkingsverbanden kunnen zorgen voor lagere kosten, snellere innovatie, meer interoperabiliteit, minder dubbel werk en meer gemeenschappelijke standaarden. "Dat is allemaal hard nodig. Want de dreigingen waar we mee te maken hebben, worden steeds diverser en complexer. Samen kunnen wij komen tot de revolutionaire innovaties, waar onze militaire geschiedenis bol van staat. Ik ben benieuwd wat dat ons gaat brengen, want innovatie is nooit wat je verwacht."