Commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie benoemd

Staatssecretaris Barbara Visser heeft de Kamer vandaag per brief gemeld wie gaan plaatsnemen in de commissie sociaal veilige werkomgeving Defensie. De voorzitter is prof. dr. Ellen Giebels (Universiteit Twente). Andere leden zijn prof. dr. Kees van den Bos (Universiteit Utrecht) en de heer Frans van Oostrum (Nijenrode Business Universiteit).

De commissie gaat onderzoek doen naar de sociaal veilige werkomgeving bij Defensie. Aanleiding voor het instellen van de commissie is een toezegging van de staatssecretaris. Op 13 november meldde zij in de Kamer een onafhankelijk extern onderzoek in te stellen vanwege een misbruikzaak in Schaarsbergen.

Op dit moment stelt de commissie een plan van aanpak op voor haar werkzaamheden. De verwachting is dat de commissie over een week formeel wordt ingesteld.