Commandeur Brummelaar nieuwe Chef Militaire Huis

Commandeur Ludger Brummelaar wordt de nieuwe Chef van het Militaire Huis van Zijne Majesteit de Koning. Op 1 januari volgt hij als schout-bij-nacht, generaal-majoor Hans van der Louw op. Brummelaar is sinds mei 2014 Directeur Projecten bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Portret commandeur Brummelaar.

Commandeur Brummelaar.

De lege plaats die Brummelaar bij DMO achterlaat, wordt opgevuld door kapitein-ter-zee Dick Kreiter. Die is momenteel nog Hoofd C4I&I bij het Joint IV Commando (JIVC) van de DMO. Kreiter krijgt de rang van commandeur.

Brummelaar

Commandeur Brummelaar begon in 1984 bij het Koninklijk Instituut voor de Marine met de opleiding tot marineofficier. In 1987 is hij benoemd tot officier en diende hij aan boord van de Philips van Almonde. Daarna volgde in 1989 de wetenschappelijke afronding van zijn opleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

Na plaatsingen op diverse schepen in de jaren '90 kwam de marineman bij de Directie Economisch Beheer. Na weer verschillende varende plaatsingen, startte hij bij de Directie Personeel waarna hij in 2001 achtereenvolgens aan de slag ging bij het Directoraat Generaal Financiën en Control en het Directoraat Generaal Materiaal. In 2007 werd Brummelaar Hoofd van de Afdeling Verweving Systemen bij de DMO. In de tweede helft van 2010 volgde een uitzending als contingentscommandant van de Nederlandse eenheden in Afghanistan. Na terugkeer werd Brummelaar projectleider van de reorganisatie van de Koninklijke Marine als gevolg van de bezuinigingen. In 2013 ging hij naar het Haagse departement als projectleider 'Vereenvoudiging van bestuur en bedrijfsvoering bij Defensie'.

Portret kapitein-ter-zee Dick Kreiter.

Kapitein-ter-zee Dick Kreiter.

Kreiter

Kapitein-ter-zee Dick Kreiter trad in 1984 aan als adelborst bij de marine. In 1987 werd hij beëdigd als officier. In 1992 rondde Kreiter zijn studie elektrotechniek af aan de TU Delft. Hij werkte bij de Marine Luchtvaartdienst op het Marine Vliegkamp Valkenburg aan de P3C Orion-vliegtuigen. Na plaatsingen op de Philips van Almonde en de Jacob van Heemskerck ging Kreiter naar de Directie Economisch Beheer. In 2000 vertrok hij voor 3 jaar naar Curaçao. Daar was hij Hoofd materieel van de Commandant Zeemacht in het Caribisch gebied. Kreiter volgde in 2004-2005 de eerste Hogere Defensie Vorming aan het Instituut Defensie Leergangen. Na 2 jaar bij Fokker Services in Woensdrecht volgde een baan als Hoofd Onderwijs bij het IDL en in 2010 een uitzending naar Afghanistan bij de NATO Training Mission for Aghanistan. Sinds eind 2010 vervulde Kreiter diverse functie bij de Defensie Materieel Organisatie, waaronder projectleider NH90 en Programmamanager bij het Joint IV Commando.