Brochure op maat voor werkgevers reservisten

Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.  

In de praktijk is het soms lastig om de inzet van werknemers als reservist te organiseren. Bedrijven ervaren niet altijd de voordelen. Tenslotte moet het werk tijdens de afwezigheid van de reservist wel opgevangen worden. Onbekendheid met rechten en plichten staat een soepele inzet soms ook in de weg. De brochure geeft onder meer inzicht in het inzetproces van een reservist. Ook financiën, verzekeringen en arbeidsvoorwaarden komen aan bod.

Kennis en kunde

Voor Defensie zijn reservisten enorm belangrijk. Het maakt de krijgsmacht veel flexibeler. Die is zo in staat effectiever in te spelen op een steeds veranderende omgeving. Werknemers bij provincies en waterschappen beschikken over kennis en kunde die Defensie goed kan gebruiken. Andersom doen reservisten tijdens hun inzet en opleiding bij de krijgsmacht kennis en ervaring op die ook in hun dagelijks werk goed van pas komen. Zo leren ze onder meer in korte tijd te presteren, in verschillende teams te werken en onder steeds wisselende omstandigheden effectief op te treden.

Defensie maakte de brochures samen met provincies en waterschappen. Een ‘handreiking op maat’ komt er ook voor gemeenten.

Zie ook