Defensie doet grote aankopen en breidt eenheden uit

Defensie werkt met voorrang knelpunten weg op het gebied van inlichtingen, bevoorrading en medische ondersteuning. Daarnaast pakt het departement de tekorten aan bij de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, het Vuursteuncommando en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Het aantal instructeurs en opleidingsplaatsen bij de krijgsmacht wordt uitgebreid.

Portret minister van Defensie Ank Bijleveld.
Volgens minister Ank Bijleveld-Schouten kan Defensie weer vooruit kijken.

Het zijn de eerste extra Defensie-uitgaven van het nieuwe Kabinet voor Defensie. Volgens minister Ank Bijleveld-Schouten kan Defensie weer vooruit kijken: "De wereld om ons heen vraagt om een sterke krijgsmacht. Dat besef is overal doorgedrongen en daarom wordt deze kabinetsperiode € 5 miljard uitgetrokken om de krijgsmacht te versterken."

Het vorige (demissionaire) kabinet presenteerde afgelopen Prinsjesdag een beleidsarme begroting. Die breekt de nieuwe regering met een zogenoemde nota van wijziging open. Minister Bijleveld zei vandaag geen tijd te willen verliezen. Zij wil het geld direct inzetten om missies beter te ondersteunen en langer vol te houden: "Door de plannen nu naar de Tweede Kamer te sturen, kunnen wij ze volgende week bij de begrotingsbehandeling bespreken. Direct daarna starten we met de voorbereiding en uitvoering."

C-17 transportvliegtuig.
Defensie huurt strategisch luchttransport in om de tekorten op te lossen.

Bevoorrading en medische capaciteit

De bevoorradingscapaciteit is een van de knelpunten. Door de inhuur van strategisch luchttransport, de verwerving van bevoorradingscapaciteit op zee en de oprichting van extra bevoorrading- en transportpelotons lost minister Bijleveld dit op. Ook de medische capaciteit wordt uitgebreid met een extra mobiel militair hospitaal, hulpposten en gewondentransport in missiegebieden. De afhankelijkheid van internationale partners neemt daardoor af.

Mariniers bewaken een schip op zee.
Het Fleet Marine Squadron ontlast de rest van het Korps Mariniers.

Vorming, training en uitbreiding personeel

Het Korps Mariniers vormt een zogeheten Fleet Marine Squadron om koopvaardijschepen te beschermen en op piraten te jagen. Dat ontlast de rest van het korps, dat daardoor weer breder inzetbaar is. Ook het Vuursteuncommando en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando kunnen extra personeel verwelkomen. Bij de luchtmobiele brigade breidt de geniecapaciteit uit. De vliegers krijgen extra training en vlieguren, zodat de beschikbaarheid en geoefendheid van de bemanning toeneemt. Er komen meer instructeurs en opleidingsplaatsen bij luchtmacht, marine en marechaussee.

2 militairen aan het werk om een explosief te ruimen.
De EOD kan rekenen op uitbreiding. Op de dienst wordt veel een beroep gedaan (juli 2013).

EOD

Ook de EOD kan rekenen op een uitbreiding. Er wordt stelselmatig een groot beroep gedaan op deze dienst. Door versterking van de capaciteit is beschikbaarheid gegarandeerd bij inzet in binnen- en buitenland. Dat betekent weer toename van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. De vergroting van de dienst verlicht de druk op het huidige personeel en er komt weer ruimte voor opleiding en training.

Inlichtingen

De MIVD krijgt meer inlichtingen- en waarnemingsmiddelen. Ook de analysecapaciteit van de dienst wordt uitgebreid. Dat betekent de versnelde aankoop van 4 onbemande verkenningsvliegtuigen (MALE UAV’s). Hiermee kan de krijgsmacht beter en veiliger optreden en missies langer volhouden.

Nieuwe oorlogsvoering

Defensie richt een Hybride Counter Unit op om zich beter en gerichter te wapenen tegen hybride dreigingen. Hybride oorlogsvoering is een nieuwe manier van oorlog voeren waarbij de vijand bijvoorbeeld politieke processen beïnvloed, netwerken infiltreert of platlegt en nepnieuws verspreidt. Het doel is veelal verwarring zaaien. De Hybride Counter Unit gaat actief samenwerken met overheids- en civiele partijen. Hybride oorlogsvoering vraagt een samenhangende aanpak in de voorbereiding en uitvoering.

Defensienota

Minister Bijleveld zet in de Defensienota, die in het eerste kwartaal van 2018 verschijnt, de toekomstvisie voor de krijgsmacht verder uiteen. Hierin staat ook hoe het resterende geld wordt besteed aan materieel en personeel.