Europa zet grote stap in defensiesamenwerking

Ministers van Defensie Ank Bijleveld-Schouten, Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken en collega’s uit 22 Europese lidstaten, tekenden vandaag voor een ‘permanent gestructureerde samenwerking’ (PESCO). Daarmee wordt samenwerking op het gebied van defensie de norm en niet langer de uitzondering.

Ministers ondertekenen.
Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten en Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken ondertekenen samenwerkingsverband.

De komst van PESCO moet er uiteindelijk toe leiden dat Europa meer eigen verantwoordelijkheid kan en zal nemen op het gebied van veiligheid. Dit resulteert in betere gereedheid en bereidheid van de lidstaten om aan missies en operaties deel te nemen. Ook de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten krijgt een impuls. Defensieaankopen van de EU-landen worden met elkaar in lijn gebracht. Zo is er efficiënter te werken en in te kopen. 

Nederland als voorbeeld

Bijleveld spreekt van een heugelijke en historische dag: “Europa zet een ongekend grote stap voorwaarts op militair vlak. Nederland kent al langer vormen van defensiesamenwerkingen met bijvoorbeeld Duitsland en België. We kunnen met trots zeggen dat Europa dit goede voorbeeld nu volgt.”

Militaire snelweg

Een van de voorbeelden binnen PESCO is het Nederlandse initiatief om het grensoverschrijdend militair transport te vereenvoudigen. Bijleveld: “Het duurt nu bij sommige grenzen dagen voordat de benodigde vergunningen rond zijn en militaire voertuigen staan letterlijk stil aan de grens. Dat is onacceptabel. Zeker als bondgenoten in nood verkeren.” Daarnaast neemt Nederland samen met België het initiatief voor een brede Europese samenwerking op het gebied van mijnenbestrijding.” Iedereen beseft dat we dit samen moeten gaan doen om het tot een succes te maken. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel de lidstaten, de Europese Commissie als de NAVO, waar we als Nederland alleen maar beter van worden.”

Naar verwachting sluiten meer landen zich aan bij PESCO.