Nabetaling voor deel mensen met AOW-gatcompensatie

Een deel van de mensen met recht op de AOW-gatcompensatie heeft ook recht op een nabetaling. Ook betaalt Defensie aan alle oud-medewerkers die zich al in het AOW-gat bevinden of die de AOW-leeftijd inmiddels hebben bereikt, rente over de (extra) nabetaling. Dit maakte Defensie vandaag bekend.

Omdat het tijd kost om de volledige AOW-gatcompensatie vast te stellen en uit te betalen heeft een deel van de rechthebbenden (nog) niet de volledige compensatie ontvangen. Deze groep heeft recht op een nabetaling.

Bij het uitbetalen daarvan is voorrang gegeven aan de groep uitkeringsgerechtigden die vanaf 1 juli 2016 te maken heeft met het AOW-gat. Het ABP probeert vanaf december dit jaar de nabetalingen automatisch vast te stellen en te doen.

Meer informatie

Meer informatie over de uitbetaling op de pagina Veelgestelde vragen AOW-gat:

  • Punt 15 voor informatie over de nabetaling.
  • Punt 16 voor informatie over het krijgen van rente over de (extra) nabetaling.
  • Punt 17 voor de pensioenelementen die onder de ‘gerechtvaardigde aanspraak’ vallen.