Nieuwe commandant Korps Mariniers: “We klaren de klus” (video)

Het was zijn vader die als onderofficier van de mariniers het vuur voor het korps aanwakkerde bij de nog piepjonge Jeff Mac Mootry. Vandaag werd zijn jongensdroom bekroond. Hij nam als brigadegeneraal der mariniers het commando over het korps over van ranggenoot Frank van Sprang. Dat gebeurde op de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry spreekt de aanwezigen toe tijdens de commando-overdracht. Op de achtergrond mariniers in gevechtsuitrusting.

Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry.

Mac Mootry: “Relevant blijven, kwaliteit leveren en daarmee opdrachten succesvol afronden blijft de koers. Als een beroep op ons wordt gedaan dan gaan we voorwaarts en klaren we de klus. Can do and will do! Dat zijn we aan onze stand verplicht en dat mag men van ons verwachten. En met ‘men’ bedoel ik niet alleen onze opdrachtgevers, maar ook de Nederlandse samenleving, de internationale gemeenschap, onze coalitiepartners en niet in de laatste plaats onze voorgangers die zich in de voorgaande 351 jaren keihard hebben ingezet.

Opleidingskind

Opvallend genoeg kwam de vader van Mac Mootry ook ter sprake toen Van Sprang het woord nam: “Mijn vader heeft mij altijd voorgehouden dat strepen en sterren er niet voor zorgen dat alles vanzelf gaat. Ook een generaal weet niet alles en kan niet alles alleen. Ik twijfel er echter niet aan dat jóuw vader daar hetzelfde in heeft gestaan tijdens jóuw opvoeding. Zo ken ik jouw vader namelijk nog als mijn instructeur in de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers. Het moet een apart gevoel voor hem zijn dat naast een opleidingskind zijn biologische zoon nu ook korpscommandant wordt.”

Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry neemt het vaandel over van zijn voorganger en ranggenoot Frank van Sprang.

Brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry neemt het vaandel over van zijn voorganger en ranggenoot Frank van Sprang (l.).

Mac Mootry

Mac Mootry (53) nam deel aan de VN-missies in Cambodja en Haïti, voerde in 1997 het commando over een detachement mariniers bij de NAVO Stabilisation Force in Bosnië en was enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties.

In 2010 was Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan en in 2012 commandant van 2e Mariniersbataljon. Deze eenheid droeg onder meer bij aan de antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Eind mei 2014 werd hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten.

Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten

Van Sprang was sinds 18 maart 2016 commandant van het Korps Mariniers. Hij wordt op 11 september 2017 plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten en bevorderd tot generaal-majoor der mariniers.