Premier Rutte: 'Nauw samenwerken aan verdediging NAVO-grondgebied'

"Met onze NAVO-partners werken we nauw samen aan de verdediging van het bondgenootschappelijke grondgebied. De Enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen is daar een treffend voorbeeld van.” Dat zei minister-president Mark Rutte vandaag in Rukla in Litouwen, waar hij de Nederlandse militairen bezocht. "De samenwerking met Litouwen, lead nation Duitsland en de andere deelnemers aan de multinationale battlegroup verloopt uitstekend. Dat heb ik vandaag kunnen zien."

Minister-president temidden van militairen.
Minister-president Rutte maakt kennis met Nederlandse militairen in Litouwen.

De meer dan 200 militairen verblijven in het Baltische land, omdat zij gezamenlijk met Belgisch, Luxemburgs en Noorse militairen de battle group vormen. De eenheid onder Duitse leiding maakt deel uit van de eFP van de NAVO in de Baltische staten.

Rutte en Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp ontbeten met de Nederlandse militairen van 42 Bataljon Limburgse Jagers (42BLJ). Ze wisselden uitgebreid van gedachten met Rutte over hun ervaringen.

"Goed om hier vandaag te zijn en met eigen ogen het werk te kunnen zien dat Nederlandse militairen in het buitenland – ver van het thuisfront – verrichten. De Nederlandse militaire inzet is op dit moment van groot belang. De verslechterde veiligheidssituatie aan met name de oostflank en de zuidflank van Europa duurt voort en vraagt erom dat Nederland ook op deze manier verantwoordelijkheid blijft nemen."

Militair spreekt met premier tijdens ontbijt.
Premier Rutte ontbeet vanmorgen met Nederlandse militairen.

Briefings

Kolonel Mindaugas Steponavicius, commandant van de Gemechaniseerde Infanteriebrigade Iron Wolf en commandant Enhanced Forward Presence Battle Group luitenant-kolonel Thorsten Gensler brachten Rutte en Middendorp op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Aansluitend sprak minister-president Rutte uitgebreid met de Litouwse president Dalia Grybauskaite en woonde hij een demonstratie bij van de eFP battlegroup. Een briefing over hybride dreigingen sloot het bezoek af.

eFP

Tijdens de top in Warschau in juli 2016 besloot de NAVO de eFP op te richten. De inzet van vooruitgeschoven, multinationale eenheden is bedoeld ter verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied en nadrukkelijk niet om een conflict op te zoeken. De oprichting van de eFP vormt de uitdrukking van de onderlinge solidariteit en geeft invulling aan een geloofwaardige afschrikking.

De huidige Nederlandse eenheid die aan de battle group deelneemt, 42 BLJ, hoort bij 13 Lichte Brigade. De eenheid maakt voornamelijk gebruik van het Boxer-pantserwielvoertuig. Dit is een robuust en terreinvaardig voertuig dat voor diverse taken wordt ingezet. De Boxer is snel en kan grote afstanden afleggen.