Overzicht luchtmachtemblemen beschikbaar

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakte een overzicht van alle emblemen en bijbehorende spreuken van de luchtmacht. Dat is in samenwerking met de Groep Luchtmacht Reserve gedaan. Antoinette Hofman stelde het overzicht samen.

Tot op heden ontbrak een overzicht. Bij het Commando Luchtstrijdkrachten groeide echter wel de behoefte aan achtergrondkennis over deze luchtmachttraditie. De luchtmachtemblemen met bijbehorende spreuken karakteriseren het betreffende onderdeel en zorgen voor verbinding met andere luchtmachteenheden.

Momentopname en mijlpaal

Omdat er met enige regelmaat nieuwe emblemen bijkomen, oudere verdwijnen en er lacunes zijn blijven bestaan in de geschiedenis van een aantal luchtmachtemblemen, beschouwt het NIMH dit overzicht zowel als een eerste mijlpaal als een momentopname.

De reader 'Emblemen bij de Koninklijke Luchtmacht' is inmiddels verstrekt aan de commandanten van alle embleemvoerende luchtmachtonderdelen en diverse betrokken instellingen en functionarissen.