Middendorp: militairen Resolute Support geven perspectief

"Stel je eens voor als je vandaag niet zou geloven in de belofte van morgen. Wie zou er nog opstaan? Wie zou nog een gezin stichten? Een opleiding volgen? Een bedrijf beginnen? Geen enkele samenleving, geen enkel mens kan zonder perspectief. En dat is precies wat jullie de Afghanen geven." Met deze woorden bedankte Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp in Steenwijk 60 militairen.

Ze maakten deel uit van missie Resolute Support en ontvingen daarvoor vandaag de Herinneringsmedaille Internationale missies.

"De betekenis van jullie inzet is voor de mensen daar van onschatbare waarde. Wees daar trots op", aldus Middendorp. Hij verwees naar de uitspraak van een Afghaanse tolk die zei: "De kinderen van mijn kinderen gaan een ander Afghanistan kennen." "Zo’n uitspraak getuigt van hoop. Deze tolk heeft een dusdanig geloof in de dag van morgen dat hij 2 generaties verder durft te kijken. Dat perspectief, dat uitzicht op betere tijden is van levensbelang", zei Middendorp.

Vooruitgang

Middendorp stelde dat de Afghaanse veiligheidsdiensten door de Taliban en andere milities regelmatig zwaar op de proef worden gesteld. "Tussen ons doel en de huidige werkelijkheid ligt nog veel haat en ellende. We hebben ons daar langere tijd ingezet voor een beter bestaan van de mensen en daar ook grote offers voor gebracht. Maar er is wel degelijk vooruitgang geboekt en het zou heel verkeerd zijn om nu als internationale gemeenschap de andere kant op te kijken."

Belangrijke bijdrage

Middendorp roemde niet alleen het werk van de adviseurs, maar ook de inzet van de militairen op het hoofdkwartier in Kabul, de marechaussee, het National Support Element, de force protection en het geneeskundig detachement. "Jullie hebben allemaal een belangrijke bijdrage geleverd aan de missie Resolute Support. Met trots reik ik dan ook graag zo de Herinneringsmedaille Internationale Missies uit." De partners van de uitgezonden militairen kregen de Anjer en de kinderen het kindermedaillon.