Hennis wil 'militair Schengengebied'

De obstakels voor grensoverschrijdend militair transport in Europa moeten verdwijnen. Dat komt de reactietijd van de strijdkrachten ten goede. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert vindt het positief dat de EU en de NAVO sinds december vorig jaar stappen hebben gezet om de samenwerking te verdiepen. Wat haar betreft, gaan de organisaties nog meer samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van militair transport. De minister lichtte vandaag in Brussel het Nederlandse initiatief toe tijdens de vergadering van NAVO-defensieministers.

Colonne militaire voertuigen.
Minister Hennis-Plasschaert wil dat militaire transporten zich eenvoudiger door Europa kunnen verplaatsen (februari 2011).

Militaire transporten van het ene naar de andere Europese land kosten nu soms nog erg veel tijd vanwege technische, logistieke en financiële obstakels, zoals complexe en tijdrovende aanvraagprocedures voor vergunningen. Dit is onwenselijk, want “we moeten snel kunnen verplaatsen naar elke plek waar een dreiging is", aldus Hennis. Zij pleit daarom voor het creëren van een 'militair Schengengebied' in Europa, waarbinnen militairen en materieel in Europa zeer snel kunnen verplaatsen zonder hinder van grenzen en administratieve procedures. Van dit 'militair Schengen' zouden alle NAVO-bondgenoten en EU-landen deel moeten uitmaken.

Expertise en ervaring

De NAVO en de EU moeten samenwerken om obstakels voor grensoverschrijdend transport weg te nemen. Het bondgenootschap heeft expertise en ervaring op het gebied van militair transport, terwijl de EU bevoegdheden heeft op het gebied van douanezaken en het transport van gevaarlijke stoffen. Minister Hennis: “Het is van belang militair transport in Europa centraal te coördineren, om er zeker van te zijn dat eenheden en materieel op het juiste moment op de juiste plek zijn, ongeacht of zij in EU of NAVO-verband worden ingezet.”

Vracht bij vliegtuigluik.
Er wordt positief gereageerd op het voorstel om de administratieve rompslomp bij transporten te vereenvoudigen.

Positieve reacties

Hennis heeft Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenland- en defensiebeleid Frederica Mogherini, hoofd van het Europees Defensie Agentschap Jorge Domecq en Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de administratieve obstakels weg te nemen en procedures te vereenvoudigen. Een aantal landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben al positief gereageerd op dit verzoek.

Overige onderwerpen

De ministers spraken in Brussel verder over de verhoging van de Defensie-uitgaven en NAVO’s voorwaartse aanwezigheid aan de oostflank. Alle vier de battle groups in de Baltische staten en Polen zijn nu compleet. Nederlandse militairen die deel uit maakten van de eerste rotatie van de battle group in Litouwen worden binnenkort door collega’s afgelost. De ministers bevestigden nogmaals de blijvende betrokkenheid van de NAVO bij Afghanistan. En marge van de NAVO-bijeenkomst ondertekenden de ministers van Defensie van Duitsland en Noorwegen de toetredingsovereenkomst voor het Multirole Tanker Transport project (MRTT), een gezamenlijk project voor aanschaf van tankervliegtuigen. Nederland is de trekker van dit project.