Rob Kramer wordt nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

Schout-bij-nacht Rob Kramer is per 22 september de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. In die  functie is hij tevens admiraal Benelux. Hij wordt op 11 september bevorderd tot vice-admiraal. Kramer volgt luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op die na 39 jaar met functioneel leeftijdsontslag gaat.

Schout-bij-nacht Rob Kramer.

Schout-bij-nacht Rob Kramer.

Kramer begon zijn carrière tot marineofficier aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Daarna vervulde hij voornamelijk operationele functies aan boord van fregatten en bij de mijnendienst. Hij nam onder meer deel aan NAVO-operatie Sharp Guard ter handhaving van het handelsembargo voor de kust van voormalig Joegosla­vië. In 2006 voerde Kramer het commando over het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. Evertsen. Dit schip werd in 2008 onder zijn leiding als eerste Nederlandse eenheid ingezet voor de Somalische kust in de strijd tegen piraterij en ter bescherming van de schepen van het World Food Program. In 2014 volgde het commando over de Netherlands Maritime Force. Sinds 1 juni 2016 is Kramer als schout-bij-nacht Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten.

Brigadegeneraal der mariniers Frank van Sprang.

Brigadegeneraal der mariniers Frank van Sprang.

Van Sprang

Commandant Korps Mariniers, tevens directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten, brigadegeneraal der mariniers Frank van Sprang volgt Kramer op 11 september op als Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. 2 weken eerder wordt hij  bevorderd tot generaal-majoor der mariniers.  Van Sprang begon in 1982 aan het KIM. Daarna behaalde hij onder meer de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist, commando en kikvorsman. Ook voltooide hij de Amphibious Warfare School in het Amerikaanse Quantico en de hogere krijgsvorming KM op het Instituut Defensie Leergangen.

Van Sprang nam onder andere deel aan de VN-missie in Cambodja, operatie Allied Harbour in Albanië en hij was militair assistent van de deputy director stability in het ISAF-hoofdkwartier in Kabul, Afghanistan. Sinds mei 2014 is Van Sprang brigadegeneraal der mariniers. In die rang is hij plaatsvervangend directeur van de Directie Aansturen Operationele Gereedheid, directeur Operaties CZSK en Commandant Korps Mariniers.

Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry.

Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry.

Mac Mootry

Kolonel der mariniers Jeff Mac Mootry is per 25 augustus Commandant Korps Mariniers en directeur Operaties Commando Zeestrijdkrachten. Op 14 augustus wordt hij hiervoor bevorderd tot brigadegeneraal der mariniers. Mac Mootry begint in 1985 als dienstplichtige bij het Korps Mariniers. Na de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers is hij 6 jaar pelotonscommandant. Hij behaalt de kwalificaties berg- en wintergetraind, parachutist en commando.

In 1992 volgt een uitzending naar Cambodja en in 1995 naar Haïti.  Daarna neemt hij als commandant van een detachement mariniers deel aan de NAVO Stabilisation Force in Bosnië. Hij is enkele jaren actief op het gebied van speciale operaties en 3 jaar compagniescommandant. In 2010 is Mac Mootry hoofd Operaties van Task Force Uruzgan. In september 2012 krijgt hij het commando over het Tweede Mariniersbataljon. De eenheid draagt onder meer bij aan antipiraterijmissies en de EU-battlegroup. Sinds eind mei 2014 is hij Chef Kabinet van de Commandant der Strijdkrachten.