Compensatie AOW-gat militairen ook toereikend

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat de compensatie van het AOW-gat aan militairen toereikend is. De raad vindt dat Defensie geen verboden onderscheid naar leeftijd maakt. Daarmee is voor iedereen de compensatie van het AOW-gat definitief duidelijk.

Verschillende burgers en medewerkers gingen naar de rechter om voor de hele periode tot aan de AOW-leeftijd de UGM of het wachtgeld uitgekeerd te krijgen. Op 26 april 2017 besliste de raad al dat de compensatie voor oud-burgermedewerkers toereikend is.

Defensie handelt bij alle oud-militairen met een AOW-gat volgens deze uitspraak. Zij ontvangen vanaf 65 jaar tot de AOW-leeftijd een compensatie die minimaal 90% bedraagt van het netto-inkomen dat zij zouden krijgen als de AOW-leeftijd nog steeds 65 zouden zijn geweest. Dit gebeurt, waar van toepassing, met terugwerkende kracht. Alle rechthebbenden ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Geen beroep mogelijk

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van ambtenarenzaken. Tegen een uitspraak van de Raad is dan ook geen beroep mogelijk.

Door het verhogen van de AOW-leeftijd kunnen voormalig medewerkers van Defensie te maken krijgen met een AOW-gat. Daarbij ontvangt iemand vanaf zijn 65e een bepaalde tijd nog geen AOW-uitkering, terwijl het wachtgeld of de Uitkering gewezen Militairen (UGM) is gestopt.

Defensie compenseert het inkomen tot minimaal 90% van wat oud-medewerkers zonder verhoging van de AOW-leeftijd hadden ontvangen. Alle informatie over de regeling staat op de pagina 'Compensatie door Defensie vanwege ophogen AOW-leeftijd'.