Bent u zich bewust van de risico’s van cyberspionage?

Criminelen weten via trucs computers binnen te dringen. Daar wordt geregeld over gesproken. Veel minder bekend is de dreiging vanuit andere landen waarbij wordt geprobeerd gevoelige informatie van bedrijven en overheidsinstellingen te ontvreemden. De economische schade is vaak groot. Er is nu een brochure van de AIVD en de MIVD. Hierin staan preventieve maatregelen om diefstal van informatie te voorkomen.

Andere landen zijn meestal uit op civiele en militaire bedrijfsgeheimen, gevoelige onderhandelingsinformatie of de mogelijkheid om op afstand bedrijfssystemen te bedienen. De bewustwording over dit type dreiging neemt toe, maar bedrijven en instellingen weten nog onvoldoende hoe zij zich hiertegen kunnen beschermen.

Brochure

In de brochure 'Bent u zich bewust van de risico’s van cyberspionage?' wordt uitgelegd waar beleidsmakers op moeten letten. Daarnaast bevat het document een lijst aan maatregelen om de dreiging te minimaliseren. Op deze manier wordt het hoogste managementniveau binnen een bedrijf bewust gemaakt van de dreiging. De ICT-afdeling kan vervolgens gelijk aan de slag, om de digitale veiligheidssituatie te verbeteren.