EOD ruimt explosieve erfenis in Mali

Nederlandse genisten en explosievenruimers verlosten vandaag de bevolking van het Malinese Gao van een berg munitierestanten. Aan de rand van de stad troffen ze 80 Franse hand- en geweergranaten aan, stammend uit de Eerste Wereldoorlog.

Genist op de buik bij een granaat, inwoners van Gao kijken toe.
Een genist ontdekt een granaat terwijl inwoners van Gao toekijken.

De explosieve erfenis van de voormalig kolonisator lag op een zanddumpplaats bij een open mijnafgraving. Behalve het funderingsgrondsoort latriet kwam er nog veel explosiever materiaal boven. Omwonenden namen hierop contact op met de Minusma-militairen.

Afgeschermd van de tijd

Nederlandse genisten en specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) rukten uit om de oude granaten te verwijderen. “90 procent verkeert nog in goede staat”, vertelt sergeant-majoor Antonio. “Het is weliswaar oud en verroest, maar de binnenkant is afgeschermd van de tijd. En daarmee dus nog steeds gevaarlijk.”

Leden van de EOD bergen de granaten.
Leden van de EOD bergen de granaten.

Metaaldetectoren

Nadat de EOD’ers de munitieresten hadden afgevoerd, controleerden collega’s van de Genie de omgeving met metaaldetectoren. Ze stuitten op nog eens 4 granaten. Binnenkort brengt de EOD de munitieresten veilig tot ontploffing.

Extra lading

“In Nederland is dit ons dagelijks werk, maar in een missiegebied krijgt dit toch een extra lading”, zegt Antonio. “Dit geeft me het gevoel dat ik van betekenis ben voor de mensen hier. En het doet ze ook echt wat: de dankbaarheid straalt ervan af.”