Lintjesregen telt bij Defensie 21 druppels

"Een bruggenbouwer, initiator, katalysator: bekwaam en gewaardeerd. Niet alleen ten dienste van de Koninklijke Luchtmacht, maar ook daarbuiten. U vervult een grote rol binnen Scouting Nederland. Daarnaast zet u zich al 10 jaar in voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie van de regionale Raad van Kerken. 'Dorpsbelang Wolfheze' kan rekenen op uw bijdrage als bestuurslid en de Oranjevereniging Wolfheze op uw voorzitterschap." Daarmee deed minister Jeanine Hennis-Plasschaert een greep uit de vele activiteiten van luitenant-kolonel Frans Kappen.

Minister feliciteert luitenant-kolonel Kappen met zijn onderscheiding.

Minister Hennis-Plasschaert feliciteert luitenant-kolonel Kappen met zijn onderscheiding.

Vervolgens speldde zij de luchtmachtmilitair de versierselen op. Kappen werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

In totaal kregen 21 Defensiemedewerkers een koninklijke onderscheiding. Hennis reikte er 9 uit op het Haagse departement.

Gedecoreerden met de minister.

V.l.n.r.: M. Robers, E. den Hartog, KLTZ W.A. Kramer, KTZ R.W. Blom, minister Hennis-Plasschaert, adjudant J.M. Lemmen, luitenant-kolonel F.J. Kappen, adjudant A.A. van Eldik, adjudant J.H.A. Jaminon en T.J. van Leeuwen.

Draag uw lintje met trots

"Dragers van deze Koninklijke onderscheiding zijn in feite gewone mensen met een bijzondere inzet en vaak een ongekende betrokkenheid bij mens en maatschappij. Zij hebben hun daden zodanig laten spreken dat Zijne Majesteit hen daarvoor wil eren. En de waarde van deze dag is dat wij die bijzondere prestaties, in alle openbaarheid markeren en daarmee onze erkenning.", aldus de minister "Uw inzet symboliseert de kracht van de Nederlandse samenleving. Samen de schouders eronder. Een stap verder zetten dan er van je verwacht mag worden. Dit is wat Nederland sterk maakt. Uw inzet is opgevallen. Uw inzet heeft het verschil gemaakt. Draag uw lintje met trots, geniet er van, het komt u zeer toe!"

De bewindsvrouw bracht in herinnering dat het toekennen van een koninklijke onderscheiding een oude traditie is die teruggaat tot ver in de 19e eeuw. "Van oudsher vindt dit staatsritueel plaats op of rond de verjaardag van de regerende vorst of vorstin. En dan met name sinds de oprichting van de Orde van Oranje-Nassau in 1892, deze aprilmaand precies 125 jaar geleden!", vertelde zij. Hennis noemde het een eer de onderscheidingen te mogen opspelden.

De bescheiden die horen bij de onderscheiding.

De bescheiden die horen bij de onderscheiding.

De gedecoreerden

De volgende (oud-)personeelsleden kregen de onderscheiding op het ministerie. Zij werden benoemd tot:

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
Kapitein-ter-zee-arts R. W. Blom, kapitein-luitenant-ter-zee W.A. Kramer, luitenant-kolonel F.J. Kappen, adjudant-onderofficier operationele dienst operaties J.M. Lemmen.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer E. den Hertog.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
De adjudanten-onderofficier J.H.A. Jaminon en A.A. van Eldik.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
De heren T.J. van Leeuwen en M. Robers.

In hun woonplaats werden benoemd:

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden:
Ir. F.C. de Ruyter de Wildt en luitenant-ter-zee der eerste klasse A. Streefkerk, majoor ir. A.C. Hey.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer R.J. Nix

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
de heren N. Baan, W.A. de Groot, J.M.M. Hul, G. Huisman en J. Roos, P.J. Baanstra, E. de Mooij, A. Keus.

Heildronk

In Amsterdam bracht generaal-majoor Martin Wijnen als gouverneur van de hoofdstad gisteravond een heildronk uit op de 50e verjaardag van koning Willem-Alexander. Dat gebeurde in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Ook werd het gelukstelegram voorgelezen dat aan koning Willem-Alexander is gestuurd. Via Chef van het Militaire Huis generaal-majoor J.A. van der Louw bedankte de koning hiervoor.