Financiële compensatie van AOW-gat aan burgerpersoneel toereikend

De Centrale Raad van Beroep vindt de financiële voorziening ter compensatie van het AOW-gat aan een aantal oud-Defensiemedewerkers met een wachtgelduitkering toereikend. Zo luidt de vandaag gedane definitieve uitspraak. Dat betekent dat de door minister Jeanine Hennis-Plasschaert getroffen maatregelen voldoen. Ook is er geen sprake van verboden onderscheid naar leeftijd.

De Centrale Raad van Beroep is het hoogste niveau op het gebied van rechtspraak in ambtenarenzaken. Tegen een uitspraak van de raad is dan ook geen beroep mogelijk. Defensie handelt daarom conform de uitspraak bij alle oud-burgermedewerkers met een AOW-gat.

Zij ontvangen gedurende een periode vanaf 65 jaar tot de AOW-leeftijd een compensatie die minimaal 90% bedraagt van het netto inkomen dat zij zouden krijgen als zowel de AOW-leeftijd als de pensioenleeftijd nog steeds 65 zou zijn geweest. Waar van toepassing, gebeurt dit met terugwerkende kracht. De rechthebbenden worden hierover zo spoedig mogelijk persoonlijk ingelicht.

En de compensatie van het AOW-gat aan militairen met een UGM-uitkering?

De Centrale Raad van Beroep doet 1 juni uitspraak in de zaken die zijn aangespannen door voormalig militairen met een UGM-uitkering. Defensie kan daarop niet vooruitlopen. Ook hiervoor geldt dat Defensie in alle soortgelijke gevallen handelt conform de uitspraak en de rechthebbenden zo snel mogelijk persoonlijk inlicht.