Jaarverslag MIVD: toenemende destabilisering door Rusland

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwt voor destabilisering door Rusland en de forse digitale dreiging die steeds geavanceerder wordt. Dat staat in het jaarverslag van de dienst over 2016. Het afgelopen jaar nam de Russische dreiging tegen Nederlandse, Europese en NAVO-belangen toe.

De destabilisering komt onder andere door de Russische hybride oorlogvoering en hun wereldwijde verspreiding van geavanceerde wapensystemen onder meer aan regimes die het Westen niet goed zijn gezind. En dan is er nog de ontwrichtende impact van cyberdreiging. Hacks zijn te gebruiken als middel om te spioneren, informatie te manipuleren en vitale netwerken en systemen te saboteren. De effecten hiervan kunnen schadelijk zijn voor de Nederlandse krijgsmacht, economie en infrastructuur. De MIVD brengt deze activiteiten in kaart.

Russische dreiging

Het dreigingsbeeld uit Rusland verandert al enige jaren. Directeur MIVD generaal-majoor Onno Eichelsheim noemt hierbij de combinatie van toenemend militair vermogen, hybride oorlogvoering en het beïnvloeden van westerse verkiezingen en andere te nemen besluiten verontrustend. Rusland wil invloed houden in de landen om haar heen en streeft naar een flink kleinere rol van de NAVO, omdat ze zich bedreigd voelt. Bovendien wil Rusland erkenning als militaire grootmacht, die in staat is om grootschalige conflicten te voeren", waarschuwt hij.

Om de Europese veiligheid te versterken, besloot de NAVO in 2016 een troepenmacht in de 3 Baltische staten en Polen te stationeren. Het bondgenootschap wil zorgen voor een geloofwaardige afschrikking tegen de Russische dreiging. Nederland levert een militaire bijdrage onder Duits bevel in Litouwen. De MIVD ondersteunt deze inzet met inlichtingen.

Bord in zwartgeblakerd weiland.
Rusland probeerde het eindrapport over de ramp met vlucht MH17 te beïnvloeden (april 2015).

Hybride oorlogvoering

Naast de groei van de Russische krijgsmacht, maakt Rusland meer gebruik van hybride oorlogvoering. De Russische militaire inlichtingendienst GRU speelt hierbij een hoofdrol. Die beperkt zich hierbij niet tot het militaire zaken, maar richt zijn pijlen bijvoorbeeld ook op nationale verkiezingen, het bespelen van de publieke opinie en zet traditionele media weg als onbetrouwbaar. Cyber blijkt hierbij een effectief en laagdrempelig middel om berichtgeving te manipuleren (door 'fake news'), informatie te stelen en systemen te frustreren of te beschadigen.

MIVD

De MIVD verzamelt wereldwijd kennis en actuele inzichten over ontwikkelingen in de wereld, onrust, conflicten, wapens en terrorisme. Daarnaast wint het inlichtingen in over potentiele dreiging tegen Nederland, bondgenoten, de internationale rechtsorde en militairen in missiegebieden.