Minister blikt terug op intense jaren

“Het echte keerpunt voor Defensie volgde in 2014. Het werd duidelijk dat in de wereld van nu de ‘ver-van-mijn-bed-show’ wishful thinking is.” Minister Jeanine Hennis-Plasschaert zei dat vandaag bij de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Ze blikte terug op 4,5 jaar ministerschap.

Minister Hennis en haar Noorse collega Ine Eriksen Soreide in een helikopter tijdens het bezoek van Hennis aan Noorwegen.

Archieffoto: Minister Hennis met haar Noorse collega Eriksen Soreide tijdens een bezoek aan een wintertraining van de mariniers in Noorwegen.

Verschillende, ingrijpende gebeurtenissen in 2014 hadden een grote impact op het veiligheidsgevoel van mensen. Gebeurtenissen ook die het internationale speelveld blijvend veranderden en bepalend waren voor de ambtstermijn van Hennis.

ISIS toonde zijn ware, barbaarse gezicht. Rusland annexeerde de Krim en destabiliseerde Oost-Oekraïne. En dan het neerhalen van vlucht MH-17 met 298 onschuldige slachtoffers. Het bracht de dreiging plotsklaps en indringend dichtbij. Sindsdien zijn de onheilspellende gebeurtenissen elkaar blijven opvolgen, van het ontrafelende Midden-Oosten en migratiestromen tot aanslagen in Europa.

Inspiratie

“Steeds weer worden grenzen overschreden waarvan je eigenlijk hoopt dat ze op een dag niet meer hoeven te worden bewaakt. En dus dienen we pal te staan voor de vrijheid die ons zo lief is!”, zei Hennis, daarbij wijzend op de bereidheid van de mannen en vrouwen van Defensie om tot het uiterste te gaan. “Die inzet heeft mij iedere dag geïnspireerd. En nog steeds.”

Dit alles moest de minister het hoofd bieden tegen de achtergrond van Defensies moeilijke financiële situatie. Een onderwerp dat vanaf dag 1 haar agenda bepaalde. “Bezuinigingen en herschikkingen van meer dan een miljard moesten hun beslag krijgen. Inclusief het schrappen van 12.000 functies. Soms lijkt het alsof we dit alweer bijna zijn vergeten, maar die crisis heeft er in gehakt.”

Grote stappen

Desondanks is het gelukt om in die turbulente omstandigheden grote stappen te zetten. In de nota ‘In het belang van Nederland’ werden de lijnen uitgezet, waarbij nadrukkelijk werd gekozen voor samenwerken. “Met name de internationale militaire samenwerking heeft de afgelopen jaren enorm aan snelheid en kracht gewonnen. Ik durf te stellen dat de vergaande integratie, met de Belgische en Duitse krijgsmacht in het bijzonder, uniek is.”

Om het huishoudboekje van Defensie op orde te krijgen, nam de minister belangrijke maatregelen. “Als het gaat om inzicht in de werkelijke kosten van ‘het hebben van een krijgsmacht’. Wellicht bevreemdt het u, maar dat inzicht was er niet. Niet langer wordt alleen gekeken naar de aanschafkosten, maar inmiddels gaan we uit van de levensduurkosten van wapensystemen.” Dat geldt bijvoorbeeld voor het F-35-gevechtsvliegtuig, waarvan de minister tot de aanschaf overging.

Uit het dal

Inmiddels is algemeen het besef geland dat Europa zich niet langer achter de brede schouders van de Verenigde staten kan verschuilen. Hennis: “De opeenvolgende intensiveringen lopen op tot bijna € 900 miljoen structureel, de grootste verhoging van de Defensiebegroting sinds het einde van de Koude Oorlog. En ja, op de werkvloer zijn de effecten helaas nog onvoldoende voelbaar. Daar voeren juist de effecten van eerdere bezuinigingen de boventoon en dat is ongelooflijk zuur! Maar er is wel degelijk perspectief. We komen uit het dal en gaan omhoog. Belangrijk om dit op ons netvlies te houden.”