Marine en veiligheidspartners beschermen Rotterdamse haven (video)

Een door terroristen gekaapt schip, een kade vol explosieven en vele gewonden. De veiligheidsorganisaties in en rond de Rotterdamse haven hadden er hun handen vol aan de afgelopen week. Tijdens Port Defender, die gisteren afliep,  beoefende de marine met haar partners hoe een grootschalige terreurdreiging het hoofd valt te bieden.  Want als het erop aankomt moeten alle instanties elkaar blindelings kunnen vinden.

Politieagenten in snelle rubberboot van de marine.

Een arrestatieteam van de politie wordt met een RHIB van de marine vervoerd.

Tijdens de tweede editie van deze grote havenbeschermingsoefening werkten alle veiligheids- en hulporganisaties in Rotterdam samen. Dit keer met nog meer verschillende  scenario’s dan vorig jaar, om een zo realistisch mogelijke situatie te creëren.

Port Defender 2017

Ideaal decor

De Rotterdamse haven vormde volgens Havenmeester René de Vries het ideale decor voor de grootschalige oefening. “Elke dag komen er ongeveer 100 zeeschepen de Rotterdamse haven in. In een straal van 50 kilometer er omheen wonen bovendien zo’n 1 miljoen mensen. Het is dus aan de ene kant heel belangrijk voor de economie dat de Rotterdamse haven blijft doordraaien en aan de andere kant dat die ook goed wordt beschermd.”

Agenten boeien 'terrorist'.

Agenten 'arresteren' een demonstrant.

Uitdagend scenario

De deelnemers krijgen veel voor de kiezen. Ze zijn nog niet bekomen van de ene dreiging, of de volgende staat al voor de deur. Zo blijkt onder meer, na een inval van mariniers en politiemensen van de Dienst Speciale Interventies, dat er in het pand een terroristisch netwerk actief is. Terwijl brandweer en veiligheidsregio zich ontfermen over gewonden uit een eerder scenario, zijn militairen met andere zaken bezig.  De Defensie Duikgroep en mariniers van de Maritime Advanced Search Teams bekijken met de politie of kades en aangrenzende panden veilig zijn. Dat blijkt natuurlijk niet zo. Als er explosieven zijn gevonden, komt ook de maritieme compagnie van de Explosieven Opruimingsdienst in actie.

Stoffelijk overschot

En dan was er nog het stoffelijke overschot, dat marineduikers  vonden in de Rijnhaven. “Dat gebeurde tijdens het zoeken naar zogenaamde explosieven” vertelt luitenant-ter-zee Tjeerd van de Defensie Duikgroep. “Een van onze duikers stuitte tijdens de oefening met zijn sonarapparatuur op een onbekend contact. “ Dit bleek een  stoffelijk overschot te zijn.