Defensie deelt aanbevelingen Future Force Conference

Om toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moet de krijgsmacht samenwerken met nieuwe partners. Tijdens de Future Force Conference was de centrale vraag: hoe dit te realiseren? Vandaag verscheen het eindrapport met concrete, maar niet altijd voor de hand liggende aanbevelingen. Zoals: betrek ook jongeren meer bij het maken van beleid.

Ana Saldarriaga.
Beeld: Ana Saldarriaga (28), 1 van de hoofdsprekers, betoogde dat jongeren een fundamentele rol in het wereldwijde ecosysteem kunnen spelen.

Defensie en The Hague Centre for Strategic Studies brachten op 9 en 10 februari ruim 1.200 deelnemers, toonaangevende sprekers en potentiële partners bij elkaar. Minister Jeanine Hennis en Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp ontvingen politici, wetenschappers, managers, militairen, ethical hackers en andere experts uit andere disciplines. Zij spraken over de krijgsmacht van de toekomst op basis van het thema: ‘From partnerships to ecosystems: combining our efforts for a more secure world’. Om beter klaar te zijn voor toekomstige uitdagingen moeten civiele en militaire spelers met belang bij stabiliteit de handen ineen slaan. Zij moeten zogenoemde ecosystemen rond veiligheid vormen.

Speeches, verslagen en foto’s

Het rapport bevat speeches, verslagen en foto’s die een indruk geven van de conferentie. Vooraf had generaal Middendorp de deelnemers opgeroepen om met concrete aanbevelingen te komen. Die kwamen tot stand tijdens zogenoemde break-out sessies. Daarin spraken de deelnemers in kleinere groepen over specifieke onderwerpen als cyber security, gender, de basis van de toekomst en ‘ontregelende’ technologie. 

Vice-admiraal Rob Bauer overhandigt het rapport met een handdruk aan generaal Tom Middendorp.
Beeld: Vice-admiraal Rob Bauer overhandigt het rapport aan generaal Tom Middendorp (rechts).

Korte samenvatting per thema

Iedere werkgroep leverde voor het rapport een korte samenvatting aan. Daarin staan de besproken thema’s, uitdagingen, mogelijke oplossingen, eerdere ervaringen, quotes en aanbevelingen. Zo ging de break-out sessie ‘The Road to Durable Peace’ over de overgang van militaire interventies naar preventief, lange-termijn-antiterrorismebeleid. “Begin geen oorlog als je niet bereid bent hem uit te vechten”, werd hier opgetekend uit de mond van oud-landmachtcommandant luitenant-generaal Mart de Kruif. Een van de aanbevelingen was dat Nederlandse politici en militairen nog nauwer moeten samenwerken met lokale leiders voor voldoende draagvlak.

Als voorzitter van de Stuurgroep Future Force Conference 2017 overhandigde Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Rob Bauer het rapport vandaag aan conferentiegastheer Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp.