Dienstplicht ook voor vrouwen

De dienstplicht gaat ook voor vrouwen gelden. De kaderwet dienstplicht geldt nu alleen nog voor mannen. Het kabinet nam de wetswijziging vandaag aan.

De wetswijziging gaat hierna nog naar de Raad van State, de Tweede en de Eerste Kamer. Het streven is om de gewijzigde dienstplicht op 1 januari 2018 in te laten gaan. Omdat de opkomstplicht 20 jaar geleden is opgeschort, heeft de wijziging nu geen grote gevolgen. Nederland heeft een beroepsleger en beëindiging van de opschorting van de opkomstplicht is niet aan de orde.

Praktische gevolgen

Toch zijn er een aantal praktische gevolgen. Net als alle jongens van 17 jaar, krijgen in de toekomst ook meisjes van deze leeftijd een brief over de dienstplicht.

Gelijke behandeling

De reden voor de wijziging is het belang van gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Tot nu toe stelde Defensie dat vrouwen zijn uitgesloten door hun achterstand op de arbeidsmarkt. Hennis zei hier vorig jaar over dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen nu zwaarder weegt dan een eventuele achterstand op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn vrouwen volgens haar inmiddels vrijwel even hoog opgeleid als mannen. En Defensie heeft juist hoogopgeleide specialisten nodig, aldus de minister.

Wetstekst aangepast

De wet is nu nog volledig toegespitst op mannelijke personen met woorden zoals ‘hij’, ‘hem’ en ‘broederdienst’. De wetstekst wordt hiervoor aangepast en spreekt bijvoorbeeld over ‘de dienstplichtige’ en ‘broeder- én zusterdienst’. Ook de Wet gewetensbezwaren militaire dienst ondergaat hiervoor een wijziging.