Postuum eerbetoon voor in Javazee omgekomen marineman

Karel Tellings nam vandaag postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK) in ontvangst voor zijn vader. Marineman Rudolf Tellings kwam in 1942 om toen Hr. Ms. De Ruyter bij de slag in de Javazee werd getroffen door een Japanse torpedo en verging.

Tellings kwam als 18-jarige op bij de Koninklijke Marine als Indisch dienstplichtige, in de rang van militie-matroos. Door zijn nauwkeurigheid, integriteit en kennis wist hij zich te bekwamen tot schrijver (tegenwoordig administrateur). De kwaliteit van zijn werk bepaalde in belangrijke mate of de rest van de bemanning voldoende eten en drinken had en betaald kreeg. Maar ook of het schip op tijd werd voorzien van onder meer voldoende brandstof en munitie.

Karel Doorman

Rudolf Tellings werd, met kapitein-ter-zee Karel Doorman als commandant, als schrijver geplaatst aan boord van Hr. Ms. Sumatra. Een lichte kruiser die later de geschiedenis zou ingaan als het schip dat in 1940 Prinses Juliana met haar kinderen van Groot-Brittannië naar Canada bracht. Na overplaatsing naar de kanonneerboot Hr. Ms. Soerabaja keerde hij terug in het burgerleven. Hij trouwde, kreeg zoon Karel en werd beheerder van de Melkerij Friesland.

3 september 1941 werd Tellings alweer in dienst geroepen en geplaatst aan boord van de lichte kruiser Hr. Ms. De Ruyter. Inmiddels schout-bij-nacht Karel Doorman koos dit als het vlaggenschip van het geallieerde vlootverband dat was ingesteld om Nederlands-Indië tegen de Japanners te verdedigen. Het eskader moest een zware strijd leveren en leed regelmatig verliezen. De De Ruyter raakte beschadigd bij luchtaanvallen door Japan.

Hr. Ms. De Ruyter.

Vlaggenschip Hr. Ms. De Ruyter (Foto: NIMH).

Slag in de Javazee

Het vlootverband voer in de middag van 27 februari 1942 uit om strijd te leveren in wat later bekend zou worden als de Slag in de Javazee. “Een wanhopige slag. Misschien een zinloze slag. Maar zeker een heroïsche slag. Ook Rudolf Tellings bleef op zijn post. Hij bleef trouw aan zijn land, aan zijn kameraden en aan zichzelf”, aldus Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Hans van Griensven die het Mobilisatie-Oorlogskruis uitreikte.

Tegen middernacht werd het schip met torpedo’s tot zinken gebracht. Van de 437 bemanningsleden, kwamen er 345 om het leven. Onder de gesneuvelden ook Tellings, slechts 23 jaar oud.

Postuum eerbewijs

“Uit dit verhaal blijkt hoezeer het militaire leven van uw vader is verweven met de geschiedenis van de Nederlandse krijgsmacht”, zei van Griensven. “En dan in het bijzonder van de Koninklijke Marine. Ook blijkt hieruit dat uw vader beschikte over goede karaktereigenschappen: Integriteit, trouw, plichtsbetrachting en moed. U hebt uw vader nooit gekend. Maar het is een vader op wie u trots kunt zijn.”

Het Mobilisatie-Oorlogskruis is in 1948 ingesteld door koningin Wilhelmina voor mensen die in de Tweede Wereldoorlog tenminste 6 maanden in militaire dienst zijn geweest.