NAVO-ministers ontmoeten nieuwe Amerikaanse Defensieminister

De Defensieministers van de NAVO hebben vandaag in Brussel kennis gemaakt met de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie, James Mattis. Ze spraken onder meer over de hoogte van de Europese Defensie-uitgaven en de richting van het bondgenootschap in de toekomst.

Amerikaanse Defensieminister James Mattis en Hennis.

Amerikaanse Defensieminister James Mattis in gesprek met Hennis en andere NAVO-ministers.

De aanwezigheid van de NAVO in de Baltische staten kwam eveneens ter sprake. In Litouwen is de staf van een door Duitsland geleide battlegroup gearriveerd. In de staf zitten ook Nederlandse militairen. In de loop van maart volgen de overige Nederlandse militairen: een compagnie met eigen ondersteuning. Het gaat om ongeveer 250 militairen.

Minister Hennis gaf haar nieuwe Amerikaanse collega mee dat de Amerikaanse oproep tot meer 'burden sharing' zeer terecht is. "Niet zozeer omdat president Trump hierom vraagt , maar vooral omdat het overduidelijk gaat om onze eigen veiligheidsbelangen."

Ze riep de waarden en principes in herinnering zoals verwoord in the Atlantic Charter uit 1941, opgesteld door Roosevelt en Churchill. "Deze principes en waarden, onder meer die van een vrije wereld vormden de basis voor de huidige NAVO en staan tot op de dag van vandaag als een huis."

Woensdag: NAVO en zuidflank

De ministers spraken vandaag onder meer over de belangrijkste uitdagingen voor het bondgenootschap. Doel was duidelijk maken waar de NAVO voor staat en te horen hoe bijvoorbeeld de nieuwe Amerikaanse regering aankijkt tegen de dreigingen op de oost- en zuidflank. Ook de zuidflank is sprake van een gewijzigde geopolitieke situatie door de migratiestromen en een toenemende terrorismedreiging. Vandaag viel een beslissing over versterking van het NATO Joint Force Command in Napels. Dat is nodig om de zuidelijke activiteiten van de NAVO te coördineren.

Verder kwam de Amerikaanse wens ter sprake om het bondgenootschap een grotere rol te laten spelen op het gebied van contraterrorisme.

Minister Hennis draait zich om aan tafel met NAVO-ministers.

Defensieministers tijdens vergadering over NAVO.

Donderdag: commandostructuur

Morgenochtend spreken de lidstaten nog over de herziening van de commandostructuur, nodig omdat de veiligheidssituatie is veranderd en de NAVO er nieuwe taken bijkreeg. De huidige commandostructuur kan niet al het werk opvangen dat voortvloeit uit de besluiten die eerder in Wales en Warschau zijn genomen. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert dringt er dan namens Nederland op aan dat ministers uiterlijk februari 2018 een besluit nemen over de aanpassing.

Na afloop van de ministersvergadering vergaderen de deelnemers aan de anti-ISIS-coalitie donderdag nog over het verloop van de strijd.