Rijke oogst voor bommenruimers

Een zompige akker onder de rook van Schiphol houdt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deze maand flink bezig. De teller staat inmiddels op 35 vliegtuigbommen. En de bommenruimers houden rekening met meer. EOD-ploegcommandant sergeant-majoor Vincent: “Er ligt ontzettend veel, op een heel klein oppervlak.”

ontploffing van blindganger

De vliegtuigbommen exploderen.

Het ruimen van 2 bommen legt het verkeer op de A4 ter hoogte van Schiphol komende zondag enige tijd stil. De Engelse bommen van respectievelijk 250 en 500 pond liggen dicht bij de weg en moeten vanwege de staat waarin ze verkeren ter plekke tot ontploffing worden gebracht.

EOD'er bij bommen

De ruiming wordt voorbereid.

Schijnvliegveld

Bij Rijsenhout lag in de Tweede Wereldoorlog een Duits schijnvliegveld. Dat diende om Geallieerde vliegers af te leiden van de hoofdprijs: ‘Fliegerhorst’ Schiphol. Behalve een banenstelsel met baanverlichting kende het ook een 800 meter lange rail waarover een houten nepvliegtuig op en neer kon worden getrokken.

Bommenlast

Hoewel geallieerden het schijnvliegveld meerdere keren bestookten, bestaat het leeuwendeel van de vondsten uit relatief kleine Duitse vliegtuigbommen van zo’n 50 kilo. “Als Duitse piloten terugkwamen van een vlucht namen ze niet het risico om met hun bommenlast te landen. Dus dropten ze die hier”, weet de ploegcommandant.

ontsteking bom

De ontsteking van een te laten springen bom.

Nalatenschap

Bij bodemonderzoek voor de bouw van een grote tomatenkas stuitte men dit najaar op de ‘nalatenschap’ van het schijnvliegveld. De eerste grote bommen vernietigde de EOD al in december. De bulk van de kleinere, Duitse bommen brengen de ruimers tot ontploffing in een springput, middenin het 80 hectare grote veld. Elke werkdag weer, soms 2 keer per dag. “Het is lekker productiewerk”, vindt sergeant John. Maar routine is het nooit, benadrukt zijn collega, sergeant Nico. “Elke explosie is weer een ervaring.”

Lees de reportage over de ruimingsactie van de EOD in de Defensiekrant.