Draagploeg luchtmacht ontvangt waarderingsspeld

28 leden van de draagploeg van de Koninklijke Luchtmacht ontvingen vandaag de waarderingsspeld. Dat gebeurde op het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda. Zij kregen het eremetaal van commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt voor hun inzet de afgelopen 2 jaar en bij de repatriëring van stoffelijke overschotten van collega's en slachtoffers van vlucht MH17 op Vliegbasis Eindhoven in het bijzonder.

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt reikt de waarderingsspeld uit aan een vrouwelijk lid van de draagploeg.

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt reikt een waarderingsspeld uit.

De waardige en uiterst professionele wijze waarop zij deze ceremonieën uitvoerden, maakten blijvende indruk op de Nederlandse bevolking en de politiek. Daarmee hebben de draagploegleden een waardevolle bijdrage geleverd aan een positieve uitstraling van de Koninklijke Luchtmacht.

Toegewijd en beschikbaar

Het eremetaal wordt toegekend aan personeel dat zich, naar oordeel van de onderdeelscommandant, heeft onderscheiden door bijzondere toewijding of loffelijk optreden. Afgelopen periode bewees de luchtmachtdraagploeg zijn toewijding door altijd beschikbaar te zijn wanneer daarom werd gevraagd.

Bij het overlijden van een lid van het Koninklijk Huis speelt Defensie een belangrijke en grote rol in de ceremonie rondom de uitvaart. De Koninklijke Luchtmacht heeft de taak altijd 2 draagploegen gereed te hebben. De draagploegen kunnen ook worden ingezet bij uitvaarten van collega’s, oud-collega’s en bij andere bijzondere uitvaarten.

De waarderingsspelden naast elkaar in hun doosjes.

De waarderingsspelden.

Vrijwillige basis

De draagploegleden vervullen hun taak op vrijwillige basis. Zij trainen en oefenen bijzonder nauwgezet en gedreven en doen dit meestal in hun eigen tijd. Naast een goede fysieke gesteldheid van de dragers, eist de deelname aan een draagploeg ook een hoge mate van flexibiliteit en mentale weerbaarheid.