F-16’s bewaken luchtruim Baltische staten (video)

4 Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen bewaken tot en met eind april het luchtruim van Estland, Letland en Litouwen. Nederland nam vandaag op de militaire basis Siauliai in Litouwen het commando over van de Franse luchtmacht.

Een Nederlandse F-16 taxiet in een besneeuwd landschap over een start/landingsbaan op de militaire basis Siauliai in Litouwen.
Een Nederlandse F-16 taxiet op de militaire basis Siauliai in Litouwen.

Nederland bewaakt het luchtruim van de Baltische staten afwisselend met 16 andere NAVO-bondgenoten. De bondgenoten betuigen op deze manier solidariteit naar elkaar toe en handhaven de integriteit van het NAVO-verdragsgebied. Het zogenoemde Baltic Air Policing bewijst dat de lidstaten bereid zijn om samen te werken voor  de gezamenlijke verdediging.

Video: F-16's opereren vanaf militaire basis in Litouwen.

Baltic Air Policing

Onderscheppen

De bewapende F-16’s van de Quick Reaction Alert (QRA) staan 24 uur per dag klaar voor het bewaken van het NAVO-luchtruim. Ze komen om verschillende redenen in actie. Bijvoorbeeld als civiele en militaire vliegtuigen zich niet houden aan de internationale afspraken voor gebruik van het luchtruim. Maar ook als vliegtuigen het NAVO-luchtruim zonder toestemming naderen. In beide gevallen onderschept de QRA de toestellen, begeleidt ze door het luchtruim en probeert eventueel contact te maken.

3e keer

De commando-overdracht gebeurde in het bijzijn van de Litouwse defensieminister en de Nederlandse ambassadeur in Litouwen. Nederland vervult de NAVO-taak nu voor de 3e keer. De 1e keer was in 2005, vanaf dezelfde basis in Siauliai. De 2e keer was in 2014 vanaf het Poolse Malbork.

Een Nederlandse F-16 staat in het schemerdonker in een mobiele shelter op de militaire basis Siauliai in Litouwen. De omgeving van de shelter is besneeuwd.
Een Nederlandse F-16 in een mobiele shelter op de militaire basis Siauliai in Litouwen.