1 Benelux, 1 luchtruimbewaking

Nederlandse F-16's onderscheppen een civiel vliegtuig boven Brussel, of Belgische toestellen doen dat boven Utrecht. Het kan vanaf 1 januari zomaar gebeuren.

4 F-16's in de lucht.

2 Nederlandse en 2 Belgische F-16's in het Nederlandse luchtruim.

Vanmorgen bekrachtigden minister Jeanine Hennis-Plasschaert en haar Belgische ambtgenoot Steven Vandeput in Rotterdam het vorig jaar gesloten verdrag van de Benelux-landen. Hieraan zijn nu uitgewerkte afspraken toegevoegd over het gemeenschappelijk bewaken van het luchtruim. Door de militaire samenwerking worden mensen en schaarse middelen doelmatiger ingezet en zijn jachtvliegtuigen vaker beschikbaar voor internationale operaties.

Quick Reaction Alert

Nu staan in zowel België als Nederland permanent 2 jachtvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. Na 1 januari zijn dat nog maar 2 toestellen voor België, Nederland en Luxemburg. Nederland en België leveren bij toerbeurt voor 4 maanden de QRA-jachtvliegcapaciteit. Dat gebeurt vanaf de vliegbases Volkel en Leeuwarden en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel en Florennes. "De vliegers en de jachtvliegtuigen die we daarmee vrijspelen kunnen we zo elders inzetten", zei Hennis vanochtend. "Bijvoorbeeld in VN-verband of EU-verband of welk verband dan ook."

Volgens haar wordt er vanuit het buitenland 'applaudisserend' gekeken naar hoe Nederland en België de krachten bundelen. "Een mijlpaal", noemde zij het. "Dit is een schoolvoorbeeld van samenwerken en planmatig werken."

Ook minister Vandeput sprak lovende woorden. "Deze overeenkomst tegen de luchtdreiging is baanbrekend te noemen. Er zijn geen andere landen die elkaar toevertrouwen om in dit soort ernstige gevallen op te treden binnen elkaars landgrenzen. Het kernbegrip van deze samenwerking is vertrouwen."

Soevereiniteit nationaal luchtruim

De overheid van het land in wiens luchtruim de dreiging zich voordoet, geeft de opdracht. Belgische jachtvliegtuigen die in het Nederlandse luchtruim een toestel moeten onderscheppen, handelen dan in opdracht van de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie. Die geeft de instructies door via het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen. Nederlandse F-16's boven België voeren de opdracht uit via het Control and Reporting Centre (CRC) in Glons onder verantwoordelijkheid van de Belgische minister van Defensie. De bevoegde autoriteit van Luxemburg is de minister van Defensie.

3 mannen achter een tafel zetten handtekening.

De handtekeningen worden onder de overeenkomst gezet.

Technical Arrangement

Vanochtend werden de onderliggende regelingen van het verdrag, het zogenoemde Technical Arrangement, getekend door de Nederlandse commandant der luchtstrijdkrachten, de Belgische commandant van de luchtcomponent en de Luxemburgse ambassadeur.