Zwerm drones goed voor winst innovatiewedstrijd

Een zwerm drones die input krijgt van een militair managementsysteem en zelfstandig kritieke informatie verzamelt. Met dat idee won team ‘Swarming and combat management’ gisteren de finale van de Defensie Innovatie Game. De inzenders krijgen €200.000 om het idee verder uit te werken.

mannen op een rij met een grote cheque

De winnaars van de Defensie Innovatie Game. Met hun toelichting overtuigden zij de jury van hun innovatieve idee.

“Geweldig dat wij deze prijs binnen hebben. Nu is het zaak om het idee door te ontwikkelen samen met Thales, TNO en het Land- en Maritime Warfare Centre”, reageerde teamlid luitenant-ter-zee der 1e klasse Jasper Bol. Het door zijn team geopperde idee werd door de jury gewaardeerd om de grote operationele impact die het kan hebben. Daarnaast bieden de drones gelegenheid om een goede situational awareness op te bouwen en zijn ze ook inzetbaar in een hybride context. Van dat laatste is sprake als een regime of groepering een land wil destabiliseren via niet-militaire middelen.

Militairen met innovatieve ideeën

In tegenstelling tot de Defensie Innovatie Competitie  waren het bij de Defensie Innovatie Game militairen die vernieuwende ideeën aandroegen. In samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstituten dachten de militairen na over verbeteringen voor de ‘werkvloer’. Zij zetten daarbij hun persoonlijke kennis over en ervaring bij Defensie in.