Hoe loyaal was krijgsmacht in Franse tijd?

Volgden Hollandse officieren in de Franse tijd de zuiderbuur in alles? Of was er nog ruimte voor eigen initiatief? Het vandaag verschenen boek Sous les armes van Christiaan van de Spek zoomt in op het krijgsbedrijf tussen 1806 en 1814.

In naam van Napoleon doorkruisten 60.000 Hollandse militairen destijds half Europa. Belangrijke reorganisaties en veldtochten van het Hollandse leger passeren in het boek de revue. Van der Spek onderzocht de houding van de Hollandse officieren en soldaten. Hoe keken zij aan tegen Napoleon? Waar lag hun loyaliteit en wat motiveerden hen om te vechten onder Franse vlag.

Christiaan van der Spek is verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Met Sous les armes levert hij een bijdrage aan het debat over Nederland in de Franse tijd.

Nagaan of er een voorouder diende in het Napoleontische leger? Zoek het op in de Databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon van het NIMH.

Boekgegevens:

  • Sous les armes. Het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814
  • Christiaan van der Spek
  • Boom Uitgevers
  • 480 pagina’s, paperback, geïllustreerd
  • ISBN: 9789058756985
  • Prijs € 39,90  (e-book € 23,90)