Defensie geeft prioriteit aan materiële gereedheid

Defensie werkt hard aan het verbeteren van de materiële gereedheid. Daarvoor heeft het ministerie nu de verschillende verbeteracties die sinds 2015 lopen, bijeen gebracht in een plan van aanpak. Hierin staan onder meer maatregelen om gebruik, onderhoud en bevoorrading van wapensystemen beter op elkaar af te stemmen.

Om het verbeterproces kracht bij te zetten, gebeurt dit onder eenhoofdige aansturing, belegd bij de Directeur Aansturen Operationele Gereedheid. De uitvoering van de verbeteracties ligt echter vooral bij de Defensieonderdelen, waar ook de resultaten merkbaar moeten zijn. In alle relevante overleggen krijgt het plan van aanpak prioriteit.

Eerste successen

De eerste successen zijn inmiddels geboekt dankzij het plan van aanpak. Logistiek managementsysteem SAP is voorzien van een dashboard. Een krachtige tool die inzicht geeft in prestaties maar vooral ook kan inzoomen op knelpunten. In het dashboard is te zien dat de leverbetrouwbaarheid van bedrijfsstoffen (zoals brandstoffen en smeermiddelen, et cetera) is toegenomen van 15% begin dit jaar naar 90% nu. Bij goedkopere, snel en vaak benodigde producten was het in januari nog 30% en eind oktober 67%. Dit laatste is belangrijk om minder mis te grijpen op reserveonderdelen die vaak worden gebruikt.

Bovenaanzicht logistiek centrum.

Logistiek Centrum Woensdrecht (januari 2016).

Oorzaken en verbeteringen

Tekortkomingen in de gereedheid voelen Defensiemedewerkers dagelijks. De beschikbaarheid van het materieel kan en moet beter. Oorzaken zijn onder meer: een tekort aan reserveonderdelen, achterstanden in onderhoud en de nieuwe bedrijfsvoering via SAP. Met het plan van aanpak en de eerste resultaten laat Defensie zien deze oorzaken succesvol aan te pakken.