Mariniers beschermen 200e keer koopvaardijschip (video)

Eind vorige maand werden 2 buitenlandse koopvaardijschepen aangevallen, 1 bij Somalië, de ander tussen Jemen en Djibouti. Dat had net zo goed het zware transportschip de Red Zed II kunnen zijn. Daar zaten op dat moment echter mariniers aan boord om het te behoeden voor piraterij tussen Egypte en Sri Lanka. Daar kwam het eergisteren aan. Het was de 200e keer dat zeesoldaten een koopvaardijschip beschermden. Nog steeds blijkt dat geen overbodige luxe.

Zeerovers vuurden tijdens beide aanvallen van eind oktober een zogenoemde rocket propelled grenade op hun doel af, maar kapingen bleven uit. In de buurt van de Red Zed II is geen enkele piraat gezien. “Maar met de mariniers aan boord slaap ik toch een stuk rustiger”, laat kapitein Red Zed II Jan van Dijk weten.

Het zogenoemde Vessel Protection Detachments (VPD) dat afgelopen weken Van Dijk’s schip beschermde telde 10 mariniers en 1 Algemeen Militair Verpleegkundige. Nederlandse rederijen die door piraat-gevaarlijke gebieden bij Somalië varen, kunnen zo’n team aanvragen.

Mariniers beschermen voor 200e keer koopvaardijschip

Concertina’s

De militairen brengen concertina’s (rollen prikkeldraad) aan en plaatsen 4 MAG’s om 360 graden te bestrijken. In het gebied waar het risico op piraterij het grootst is, lopen ze bovendien 24 uur per etmaal wacht. Zouden zeerovers aanvallen, dan trekt de bemanning zich terug in de citadel, een afgesloten ruimte in het schip. De mariniers zorgen ervoor dat het schip niet in handen van de zeerovers valt.

Rollen prikkeldraad op het dek van de Red Zed II.

Het prikkeldraad op het dek moet mede verhinderen dat piraten aan boord van het vrachtschip Red Zed II komen.

‘VPD-tenzij’

Langzaam varende schepen, zoals de Red Zed II, zijn een makkelijk doelwit en daarom  grootgebruikers van VPD-teams. Verplicht zijn beveiligers echter niet. Kiezen zij hier wel voor, dan kan alleen het Korps Mariniers daar nu nog in voorzien. Momenteel wordt er aan gewerkt particuliere beveiliging mogelijk te maken.

De laatste grote aanval op een VPD dateert alweer van januari 2012. Toen moest er gericht worden geschoten om de piraten te weren.

Lees komende vrijdag in de Defensiekrant het uitgebreide verhaal van de 200e VPD.