Militairen in alle kleuren van de regenboog op Canal Parade

Ook dit jaar was Defensie weer vertegenwoordigd in het roze gekleurde centrum van de hoofdstad van Nederland. Op een eigen boot voeren vanmiddag zo’n 80 Defensiemedewerkers over de Amsterdamse grachten tijdens de Canal Parade van de Gay Pride.

‘Onze vrijheid begint bij die van een ander’ stond in regenboogkleuren op de Defensieboot geschreven. De nieuwste slogan van de reclamecampagne was ook vandaag zeer toepasselijk. Werken onder zware omstandigheden lukt volgens Defensie immers alleen goed als je echt jezelf kunt zijn.

Op de grachten was er veel interactie met het publiek. Het toonde via eerst een stilte, gevolgd door gejuich, respect voor de saluerende militairen.

Respect

Dat sociale acceptatie en gelijkwaardigheid op de werkvloer erg belangrijk is, onderstreepte de hogere legerleiding met een afvaardiging vlag- en opperofficieren aan boord. Samen met collega’s uit vrijwel alle rangen en van alle leeftijden toonden zij respect voor ieders geaardheid. Sergeant Sharon Suetens zegt er energie van te krijgen. "Het voelt alsof het publiek ons op handen draagt", zegt de lesbienne.

Andere gasten aan boord waren Amerikaanse militairen van OutServe (het netwerk van lesbiennes, homoseksuelen, bi-seksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) van de Amerikaanse strijdkrachten). 

Thema 

Het thema van de Gay Pride dit jaar is 'JOIN: join our freedom, feel free to join us!’. De Defensieboot haakte daar symbolisch bij aan met het afvuren van ‘schuimballonnetjes’ in de vorm van F-35 jachtvliegtuigjes (JOINt Strike Fighters). Camouflagenetten en een confettikanon maakten de aankleding compleet.

Het is de 8e keer dat Defensie meevoer tijdens de Canal Parade, waarvan 6 keer met eigen boot. 

Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht 

Deelname aan de Canal Parade is een van de activiteiten van de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK). Al bijna 30 jaar behartigen zij de belangen van LHBTI'ers bij de Nederlandse krijgsmacht. Behalve het stimuleren van sociale acceptatie en gelijkheid op de werkvloer staan de leden van de stichting individuele personen bij tijdens lastige levensfasen. Bijvoorbeeld tijdens hun ‘coming out’, transgendertrajecten of kinderadoptieprocessen. De Nederlandse krijgsmacht is wereldwijd het verst op het gebied van LHBTI-emancipatie.

"Volgens mij hebben we als Defensie ingetogen, maar op een feestelijke manier laten zien dat we een 'inclusieve' organisatie zijn", zegt kolonel Dirk Jan Broks na afloop. "We hebben samen echt de pride-gedachte uitgedragen."