Ondersteunende Defensiediensten onder nieuwe leiding

Catering, vervoer, gezondheidszorg en opleidingen. Het zijn slechts enkele diensten van het Commando DienstenCentra (CDC). Dit ondersteunt de hele krijgsmacht met meer dan 8.500 militairen en burgers, verdeeld over zo’n 40 bedrijven. Sinds vandaag staat het CDC onder leiding van luitenant-generaal Emile van Duren. Op de Kromhout Kazerne in Utrecht nam hij het commando op zich.

Luitenant-generaal Emile van Duren.

Luitenant-generaal Emile van Duren spreekt tijdens de commando-overdracht.

“Wij zijn er altijd en overal waar de krijgsmacht wordt ingezet, zodat marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee hun primaire taken kunnen uitvoeren”, zei Van Duren.

CDC-missie

Hij memoreerde dat de krijgsmacht bijdraagt aan vrede, vrijheid en veiligheid binnen de grenzen van ons Koninkrijk, in Europees verband, in NAVO en VN-verband. “We staan er als het nodig is, met militaire inzet die ertoe doet. Daarin ondersteunen en versterken, is onze CDC-missie!”

Open voor feedback

Het CDC focuste zich onder meer al op het ondersteunen van het primaire operationele proces op elke locatie. Van Duren beloofde die lijn voort te zetten, “maar met nieuwe accenten”, voegde hij toe. “Om een relevante speler te blijven binnen Defensie, maken we de ondersteuningsketens effectiever en eenvoudiger. We stellen ons open voor feedback uit de eigen organisatie en van buiten.”

Van Duren zei proactief te zoeken naar samenwerking met ketenpartners binnen Defensie en met publieke en private partners buiten Defensie, zowel nationaal als internationaal. “We zetten ons in om spreekwoordelijk meer 'water uit de kraan te persen' voor de krijgsmacht. Het gaat dan niet alleen om meer water, het moet er altijd zijn als de kraan wordt open gedraaid en vooral drinkbaar, betrouwbaar en betaalbaar.”