Centrale Raad van Beroep oordeelt over stoppen wachtgeld Defensie bij 65 jaar

Voormalige burgerambtenaren van Defensie worden met een te groot verlies aan inkomsten geconfronteerd als hun wachtgelduitkering stopt op hun 65e jaar. Dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in ambtenarenzaken.

De uitspraak geldt alleen voor burgerambtenaren met een wachtgelduitkering en niet voor militairen.

Aanleiding

Het wachtgeld van voormalig Defensieambtenaren stopt als zij 65 worden. Zij ontvangen dan echter nog geen AOW-uitkering, omdat de AOW-leeftijd in stappen wordt verhoogd. Dit heet het AOW-gat. Deze voormalig medewerkers ontvangen hiervoor een voorziening.

De medewerkers vonden deze voorziening echter niet voldoende. Door verschillende rechtbanken zijn uiteenlopende uitspraken gedaan. De zaken zijn vervolgens voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep.

Uitspraak

De Centrale Raad van Beroep vindt dat Defensie verboden onderscheid maakt naar leeftijd. De Raad oordeelt dat de voormalig Defensieburgerambtenaren geconfronteerd worden met een in verhouding tot hun wachtgeld te grote inkomstenderving wanneer het wachtgeld eindigt. De Raad heeft het ministerie opgedragen een nieuw besluit te nemen. De uitspraak van Raad moet nog verder worden geanalyseerd. Vooralsnog lijkt het er op dat Defensie verder gaat overleggen met de vakbonden.