Voorouders in Franse dienst in NIMH-database

Altijd al willen weten of een voorouder met Napoleon naar Moskou is getrokken? Sinds deze maand is het antwoord te vinden in de databank 'Nederlandse militairen in het leger van Napoleon'. Deze online databank, aangeboden door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), bevat de namen van 53.000 Nederlandse mannen die tussen 1797 en 1814 onder Franse vlag hebben gestreden.

Afbeelding databank 'Nederlandse militairen in het leger van Napoleon' en 2 Rode Lansiers.

Impressie databank en een afbeelding van Rode Lansiers afkomstig van het Nationaal Militair Museum, Soesterberg.

De database is het resultaat van vele jaren speurwerk van W. Oteman. Het NIMH is blij dit bestand via zijn eigen pagina’s op www.archieven.nl en www.defensie.nl/nimh openbaar te maken.

Makkelijk raadplegen

De gegevens van de database komen uit de stamboeken en officiersdossiers van de Service historique de la Défense in Vincennes. Voor Nederlandse onderzoekers zijn deze niet altijd even makkelijk te raadplegen, omdat een zoektocht alleen succes heeft als bekend is bij welke eenheid iemand diende.

Met behulp van de database 'Nederlandse militairen' in het leger van Napoleon wordt zoeken een stuk eenvoudiger. Voortaan kan iedereen met een paar muisklikken vinden of en zo ja in welke eenheid iemand diende.

Goudmijn

De database bevat behalve de naam en eenheid van de ingeschrevene ook de geboorteplaats, de geboortedatum en de namen van zijn ouders. Hierdoor is te controleren of het om de juiste persoon gaat. Voor genealogen opent de database nieuwe mogelijkheden om meer te weten te komen over voorouders die onder Napoleon vochten.

Ook voor historisch onderzoekers is de database een goudmijn. Historici die onderzoek doen naar een bepaalde stad of streek, of een specifiek regiment bestuderen, kunnen voortaan razendsnel aan gegevens komen.

Zoek op www.defensie.nl/nimh en klik op Databank Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.